Βραβείο για Best Corporate Governance στην Τράπεζα Κύπρου

Βραβείο για Best Corporate Governance στην Τράπεζα Κύπρου

Το βραβείο αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τράπεζας

Για τρίτη συνεχή χρονιά απονέμεται στην Τράπεζα Κύπρου το World Finance Award for Best Corporate Governance στην Κύπρο, με βάση το ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της και τη δέσμευση του Διοικητικού της Συμβουλίου για βέλτιστες πρακτικές.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Θα τιμήσουμε συμφωνία με συντεχνίες

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το βραβείο αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τράπεζας να αναμορφώσει το μέλλον του τραπεζικού περιβάλλοντος της Κύπρου και να επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο και πιο εστιασμένο θεσμό ικανό να υποστηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

«Η Τράπεζα Κύπρου, αξιοποιώντας την πολυμορφία του διοικητικού της συμβουλίου - όσον αφορά τις δεξιότητες, το υπόβαθρο, το φύλο, την εθνότητα, την ηλικία και την εμπειρία – προβαίνει με σταθερά βήματα προς τη λειτουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης μέσα σε συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους οι οποίοι επιτρέπουν την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου. Η εν λόγω επιβράβευση επαναβεβαιώνει τη διατήρηση της μηδενικής ανοχής έναντι της μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καλλιεργώντας νοοτροπία που γνωρίζει τον κίνδυνο και την διατηρεί πλαίσια που έχει καθορίσει το συμβούλιο», προστίθεται.

Η διαφάνεια, σημειώνεται, αποτελεί το μότο που η Τράπεζα έχει αγκαλιάσει και έχει ανεβάσει τις πολιτικές της στο διαδίκτυο ενώ ταυτόχρονα έχει εμπλουτίσει το τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης της ιστοσελίδας της για να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα ενδιαφέρουν τους πελάτες, τους επενδυτές και τους μετόχους της.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

«Κατά την τελευταία πενταετία, η Τράπεζα έχει αναδιαρθρωθεί σημαντικά με εξωτερικούς πόρους. Ο ELA ξοφλήθηκε πλήρως έναντι των προσδοκιών των περισσότερων ανθρώπων. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά καθώς αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη των πελατών. Οι μη κερδοφόρες υπερπόντιες επιχειρήσεις διατέθηκαν και κεφαλαιοποιήθηκαν πίσω για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά από €15 δισ. σε €4,8 δισ. και η προσπάθεια συνεχίζεται. Το κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο 18% και ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι 65%», προστίθεται.

ΠΗΓΗ:  ΚΥΠΕ