Κομισιόν: Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ

Κομισιόν: Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ

Ποιο το ποσοστό της ανεργίας στην ΕΕ

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ (15-24 ετών 14,6%), αλλά και το ποσοστό των νέων (15-25 ετών) που δεν βρίσκονται ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην κατάρτιση (οι λεγόμενοι NEETs) (στο 10,2%) έχει φθάσει σε χαμηλό επίπεδο ρεκόρ από την έναρξη της εφαρμογής της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής Εγγύησης για τη Νεολαία πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με νέα στοιχεία για την ανεργία τα οποία δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν.

Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Καθιστά νομικά δεσμευτικές τις προτάσεις Mastercard και Visa για μείωση των διατραπεζικών

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα τελευταία στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τη στήριξη της νεολαίας και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τον κύριο χρηματοδοτικός πόρος της ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων εγγύησης των νέων στα κράτη μέλη, δείχνουν μεγάλη πρόοδο, αλλά και ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.

Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία, η ανεργία των νέων έχει μειωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται χειρότερα όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Τα ποσοστά των νέων που δεν βρίσκονται ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην κατάρτιση (NEET) μειώθηκαν επίσης στα περισσότερα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι από το 2014, η Εγγύηση Νέων έχει προσφέρει ευκαιρίες σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους κάθε χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2017, 2,4 εκατομμύρια νέοι στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων είχαν επωφεληθεί από την άμεση στήριξη από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Γενικά, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι διπλάσιο από το συνολικό ποσοστό ανεργίας, όμως η ανεργία των νέων μειώνεται ταχύτερα από ό, τι η συνολική ανεργία.

Η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα στην Εργασία, Marianne Thyssen δήλωσε συγκεκριμένα: "ξεκινήσαμε την Εγγύηση Νέων και χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια για να καταπολεμήσουμε ένα από τα πιο κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας: την ανεργία των νέων. Ενώ ακόμη θέλουμε να δούμε περισσότερους νέους να βρουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η Εγγύηση Νέων έχει κάνει πραγματική διαφορά. Περισσότερο από 14 εκατομμύρια νέοι έχουν επωφεληθεί από αυτήν από το 2014."

Πηγή: ΚΥΠΕ