Φοιτητική μέριμνα: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Φοιτητική μέριμνα: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Όλες οι πληροφορίες

Την Παρασκευή 10 Μαΐου λήγει η διορία για υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το 2018-2019.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν θα δοθεί νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων. Παράλειψη υποβολής αίτησης στην συγκεκριμένη προθεσμία συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για διεκδίκηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

 Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ταυτοποιήθηκε η σορός γυναίκας στα κατεχόμενα - Εμπλέκουν ακόμα τον ''Ορέστη''

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

χορηγια