Κέρδη €95 εκ. μετά τη φορολογία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη €95 εκ. μετά τη φορολογία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Για το πρώτο τρίμηνο του 2019

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατομμύρια, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.
 
Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος (proforma) για το Helix (13.4% μη αναπροσαρμοσμένος), ενώ ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix (16.2% μη αναπροσαρμοσμένος).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πήγε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Πάφου με διαβατήριο... άλλου
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα μέσω Χρηματιστηρίου η Τράπεζα Κύπρου, το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια ανέρχεται σε 35% και η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 48%,αναπροσαρμοσμένα για το Helix.
 
Η Διεύθυνση της Τράπεζας αναφέρει πως διερευνά ενεργά στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων.
 
Τα αποτελέσματά αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν, «αντικατοπτρίζουν την συνεχόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού». 
 
«Συνεχίσαμε να σημειώνουμε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της πώλησης €2,7 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Helix), περιλαμβανομένης και της λήψης έγκρισης από την ΕΚΤ αναφορικά με το όφελος από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer) που προκύπτει από τη Συναλλαγή", αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο κ. Χούρικαν, σημειώνοντας ότι αναμένεται ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά το β’ τρίμηνο του 2019.
 
Αναφέρει επίσης ότι η συναλλαγή συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη οργανική μείωση των ΜΕΔ, η οποία ανήλθε σε €157 εκατ. για το τρίμηνο και, είναι σε γενικές γραμμές, όπως σημειώνει, στο πλαίσιο του στόχου μας για οργανική μείωση κατά €800 εκατ. το 2019.
 
Αυτό είναι το δέκατο έκτο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.  Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ, περιλαμβανομένης της μείωσης από την πώληση του Helix, κατά 70%, σε €4.6 δις τα οποία καλύπτονται από προβλέψεις ύψους 48%, προσθέτει.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις της ημέρας
 
Αναφορικά με τους στόχους του 2019, ο κ. Χούρικαν αναφέρει ότι είναι η χρονιά κατά την οποία η Διεύθυνση προβαίνει στους τελικούς σημαντικούς σχεδιασμούς αναφορικά με την ολοκλήρωση της βελτίωσης του ισολογισμού, ενώ έχουμε δουλέψει σκληρά για την αναθεώρηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.
 
«Το πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης που ξεκίνησε το 2017, τώρα αρχίζει να προσφέρει μια εμφανώς βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες και το μέγεθος του δικτύου καταστημάτων μας είναι τώρα στο μισό από ότι ήταν το 2013», προσθέτει.
 
Αναφέρει, παράλληλα, πως υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού, περαιτέρω εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συγκροτήματος, η τράπεζα διαθέτει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3,8 δις, αναπροσαρμοσμένο για το Helix. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €16,3 δις στο τέλος του τριμήνου, μειωμένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, αυξημένες κατά 1% σε ετήσια βάση για την Κύπρο.
 
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανήλθε στο 67% αναπροσαρμοσμένος για το Heli.
 
Το σύνολο εσόδων ανήλθαν στα €176 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη άγγιξαν τα €71 εκατ..
 
Εξάλλου, τα οργανικά κέρδη του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου μετά τη φορολογία και πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν στα €23 εκατ. 
 
Η χρέωση προβλέψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στο 1,2%, αντικατοπτρίζοντας, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, τη συνεχιζόμενη μείωση κινδύνου στον ισολογισμό.
 
Η ζημιά από το Project Helix ανήλθε στα €21 εκατ. κυρίως σε σχέση με τη διαδικασία και τον χρόνο ολοκλήρωσης 
 
Τέλος, η Τράπεζα αναφέρει ότι υπήρξε θετική επίδραση ύψους €109 εκατ. σε συνέχεια τροποποιήσεων στη φορολογική νομοθεσία που υιοθετήθηκαν τον Μάρτιο 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ