Έγκριση ΕΚΤ για την εκλογή του Τάκη Αράπογλου στην Προεδρία της Τράπεζας Κύπρου

Έγκριση ΕΚΤ για την εκλογή του Τάκη Αράπογλου στην Προεδρία της Τράπεζας Κύπρου

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company) ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιουνίου 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενέκρινε την εκλογή του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου ως ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Διαβάστε επίσης: Νέες κενές θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Η εκλογή ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο κ. Τάκης Αράπογλου θα συμμετέχει επίσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Maksim Goldman

Πηγή: ΚΥΠΕ