Ικανοποίηση για νόμο εκποιήσεων από ΣΥΠΡΟΔΑΤ - Επίτευγμα η ψήφιση νόμου για καταχρηστικές ρήτρες

Ικανοποίηση για νόμο εκποιήσεων από ΣΥΠΡΟΔΑΤ - Επίτευγμα η ψήφιση νόμου για καταχρηστικές ρήτρες

Επίτευγμα, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), το γεγονός ότι ψηφίστηκε και υπάρχει σαν νόμος πλέον ο Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις

Επίτευγμα, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), το γεγονός ότι ψηφίστηκε και υπάρχει σαν νόμος πλέον ο Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
«Μετά από αγώνες τριών περίπου ετών οι δανειολήπτες προστατεύονται πλέον από τις καταχρηστικές ρήτρες, που χρησιμοποιούσαν οι τράπεζες εις βάρος τους», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
Σχετικά με τις εκποιήσεις, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ εκφράζει κατ΄ αρχήν ικανοποίηση για τις μεταρρυθμίσεις και δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος πως «σύντομα θα επέλθουν εκείνες οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις τόσο στον Βασικό Νόμο όσο και στον Περί  Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ούτως ώστε να αρθούν τα τυπικά εμπόδια  και  να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι δανειολήπτες».
 
Σημειώνει πως με τις τροποποιήσεις που επήλθαν παρατείνεται ο χρόνος που έχει ο δανειολήπτης στην διάθεση του να προσφύγει στο Δικαστήριο από 30 σε 45 μέρες.
 
Προσθέτει ότι «ακόμα και σε αυτό το σημείο αντιδρούσε η γνωστή ομάδα των αοριστολογούντων  επικίνδυνα», όπως αναφέρει, «προβάλλοντας ότι κινδυνεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα επειδή δήθεν αλλάζει η Βουλή κάθε λίγο τη σχετική νομοθεσία - ότι αποθαρρύνονται οι επενδυτές - ότι δεν θα γίνονται  δάνεια και πολλά που δυστυχώς λένε ακόμα προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα, τη στιγμή μάλιστα που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δήλωσε ρητά στη Βουλή, ότι οι ευρωπαίοι επόπτες μας έδωσαν το πράσινο φως».
 
Αναφέρει πως «πρέπει να σταματήσουν όλοι τα υποθετικά σενάρια καταστροφής και τις κινδυνολογίες προσβάλλοντας τη Βουλή».
 
Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει πως «τα ίδια ισχύουν και για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα εδάφια που προνοούν για προστασία των δανειοληπτών  βάσει της συμμετοχής τους στο Εστία ή  μέσω Προστατευτικού Διατάγματος βάση του  Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμου». 

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις της ημέρας 
 
Αναφέροντας πως «το προηγούμενο καθεστώς δεν σταματούσε την εκποίηση εάν δεν είχε ήδη  εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα ή είχε ήδη εγκριθεί η συμμετοχή του οφειλέτη στο σχέδιο Εστία», ο Σύνδεσμος αναφέρει πως «με την μεταρρύθμιση που επήλθε αποτελεί λόγο για να σταματήσει η  εκποίηση εάν εκκρεμεί η διαδικασία».
 
Παραμένει, όμως, ως λόγος επιτυχίας, μιας Αίτησης/Έφεσης, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ,  η (εκ των προτέρων) έκδοση ενός απαγορευτικού διατάγματος υπέρ του δανειολήπτη με βάση το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμο.
 
«Τονίζουμε οι τροποποιήσεις είναι θετικές ως ένα βαθμό. Μεταξύ άλλων  έγινε αντιληπτό και κατανοητό πως δεν είναι δυνατό να παραγκωνίζεται  η διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων των δανειοληπτών και οι Τράπεζες να προχωρούν απευθείας σε εκποιήσεις», προσθέτει.

Ωστόσο, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ διερωτάται γιατί να υποχρεώνεται ο Δανειολήπτης σε τόσες διαδικασίες και προσθέτει πως «ο Θεσμός του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου είναι σεβαστός και η εκτίμηση προς το έργο που προσφέρει είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη».
 
«Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως, εάν αποφανθεί πχ πως το ΑΠΙ δεν παραβίασε την  υποχρέωση του για αναδιάρθρωση, τότε ο δανειολήπτης φαίνεται να χάνει το δικαίωμα του να προσφύγει στο Δικαστήριο, πράγμα αντισυνταγματικό, ενώ  αν ο Δανειολήπτης  έστω και αν δικαιωθεί από τον Χρηματοοικονομικό  Επίτροπο  πρέπει να καταφύγει στο Δικαστήριο το οποίο ΔΕΝ δεσμεύεται από την θετική προς τον δανειολήπτη απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου», προσθέτει.

Αναφέρει πως «φαίνεται  ξεκάθαρα ότι δεν  είναι ίση η αντιμετώπιση του Δανειολήπτη με αυτήν της Τράπεζας» και προσθέτει ότι επιφυλάσσεται για περισσότερα σχόλια και εισηγήσεις όταν ο Σύνδεσμος θα έχει στα χέρια του το επίσημο κείμενο του Τροποιητικού Νόμου.
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι ένας εκ των λόγων της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας «ήταν δήθεν πως θα επιβαρύνονταν τα δικαστήρια με όγκο υποθέσεων με την προτεινόμενη τροποποίηση που είχε ψηφιστεί δηλαδή να μπορεί ο οφειλέτης να εξασφαλίσει σε εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία ενδιάμεσο απαγορευτικό διάταγμα κατά  εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου του, εάν η υπόθεση του εναντίον της τράπεζας ήταν βάσιμη».
 
Αναφέρει επίσης πως με την αναπομπή του Νόμου και την μη απάλειψη του εδαφίου δ του άρθρου 44Γ 3 του Νόμου, το προηγούμενο αντισυνταγματικό καθεστώς παραμένει και προσθέτει πως «αυτά δημιουργούν αχρείαστες επιπλέον δικαστικές διαδικασίες που στοιχίζουν χρόνο, χρήμα κι άγχος στους Δικαστές, αλλά και σπατάλη πολύτιμου δικαστικού χρόνου και καθυστερήσεις».
 
Ως προς την νομοθετικά θεσμοθετημένη υποχρέωση των Τραπεζών για  βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει πως «αντί μαζικές εκποιήσεις, έγινε μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η προστασία είναι περιορισμένη, αφού «στο τέλος της ημέρας το θέμα καταλήγει στα δικαστήρια για να αποφασίσουν  αυτά το αν οι τράπεζες παραβίασαν την υποχρέωση τους για αναδιάρθρωση βάση της οδηγίας της Κεντρικής τράπεζας και του Κώδικα Συμπεριφοράς».
 
«Παρείσφρησε  δυστυχώς η δυνατότητα να μην εκδώσει το διάταγμα (το δικαστήριο) εάν η αναστολή της σκοπούμενης πώλησης συνιστά δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με τη φερόμενη μη εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης αναδιάρθρωσης» και «αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους δανειολήπτες», αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, ο οποίος διερωτάται «ποια η σκοπιμότητα αυτής της πρόνοιας και ποιος ο εμπνευστής της».
 
Τέλος, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει πως υπάρχουν κάποια θέματα που χρήζουν προβληματισμού και διερωτάται τι γίνεται  στις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, καθώς ο Χρηματοοικονομικός  Επίτροπος προς το παρόν, δεν έχει αρμοδιότητα να επιλύει διαφορές όταν βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, ενώ διερωτάται στα πλαίσια ποιας διαδικασίας θα καταχωρηθεί αίτηση για απαγορευτικό διάταγμα εκποίησης και ποια θα είναι η διάρκεια ισχύος του.

Πηγή: ΚΥΠΕ