Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε την πρώτη πληρωμή προς το κράτος - Πόσα έδωσε

Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε την πρώτη πληρωμή προς το κράτος - Πόσα έδωσε

Ανακοίνωση από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

Ποσό €60 εκατομμυρίων ευρώ κατέβαλε σήμερα η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στο κράτος, πραγματοποιώντας την πρώτη πληρωμή έναντι της κρατικής βοήθειας ύψους €3,6 δισεκατομμυρίων, με τη συνολική καταβολή (μετρητά και ακίνητα) να αποτιμάται στα €240 εκατ.
 
 
H KΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι κατέβαλε στο κράτος σήμερα τα πρώτα €60 εκατ. σε μετρητά, με την συνολική αποπληρωμή για το 2019 σε μετρητά να ανέρχεται στα €120 εκ. Η δεύτερη δόση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλους του έτους.
 
Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ ενημέρωσε ότι η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας γίνεται και μέσω της παραχώρησης ακινήτων στο κράτος η αξία των οποίων ανέρχεται σε περίπου €85εκ. ενώ βρίσκεται  σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής και παραχώρησης ακινήτων προς το κράτος άλλων ακινήτων αξίας περίπου €35 εκ. ευρώ.
 
Επιπρόσθετα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,  μεταφέρονται προς την Κυπριακή Δημοκρατία τρείς σημαντικές συλλογές, έργων τέχνης, νομισμάτων και αρχαιοτήτων συνολικής αξίας περίπου €800.000 έναντι της οφειλής προς το κράτος.
 
«Η ΚΕΔΙΠΕΣ στα πλαίσια της αποστολής της στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατική βοήθειας. Από το 2020 η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας θα γίνεται σε τακτική τριμηνιαία βάση», αναφέρει η ανακοίνωση.
 
 
Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2018 μετά την συμφωνία μεταφοράς των εργασιών της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. Με στόχο να υποβοηθήσει την πώληση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα, το κράτος είχε εκδώσει ομόλογα €3,2 προς όφελος της ΣΚΤ, με παράλληλη κατάθεση €3,54 δις, έναντι της οποίας αποκτήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ακίνητα της πρώην ΣΚΤ, τα οποία διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ.
 
Στο τέλος Ιουνίου τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονταν σε €8,12 δις, εκ των οποίων τα €7,23 δις σε χορηγήσεις (ονομαστική αξία) και τα €0,62 δις σε ακίνητη περιουσία.