Αυτός είναι ο Επενδυτικός Νόμος για επίσπευση των μεγάλων επενδύσεων

Αυτός είναι ο Επενδυτικός Νόμος για επίσπευση των μεγάλων επενδύσεων

Ο ΥΠΕΣ τον παρουσίασε

Με στόχο την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των μεγάλων επενδύσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, παρουσίασε την Παρασκευή τον Επενδυτικό Νόμο που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΔΩ
 
«Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα καθοριστικό νομοσχέδιο, όταν εφαρμοστεί, για να διευκολύνει τις επενδύσεις της πραγματικής παραγωγής που χρειάζεται η χώρα έτσι ώστε να αρθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος και να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης», ανέφερε.
 
Σύμφωνα με το Ειδικό Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, εισάγεται νομοθετικό πλαίσιο για εφαρμογή διαδικασία ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και δημιουργείται το λεγόμενο one stop shop.
 
Συστήνεται επίσης Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και θεσμοθετείται υπεύθυνος έργου με αρμοδιότητα project manager.
 
Ο Υπεύθυνος Έργου ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του επενδυτή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του έργου και ετοιμάζει κατάλογο με απαιτούμενες άδειες με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ετοιμάζει σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων κατάλογο διαβουλεύσεων για οικοδομικές άδειες και σύσταση προς Υπουργό Εσωτερικών για επανεξέταση απόφασης διοικητικής αρχής.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Με το νέο νόμο δημιουργείται μια αδειοδοτική αρχή. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι αρμόδια για την έκδοση οικοδομικών αδειών (πολεοδομική & οικοδομική άδεια) κι έτσι καταργούνται οι 36 οικοδομικές και οι 10 πολεοδομικές αρχές.
 
Ο μέγιστος χρόνος έκδοσης αδειών καθορίζεται στον ένα χρόνο, με στόχο να μειωθεί στους έξι μήνες. Ο χρόνος για εκχώρηση παρέκκλισης καθορίζεται στους δύο μήνες εντός του ενός έτους. Η έκδοση γνωμοδότησης για περιβαλλοντικούς όρους θα γίνεται εντός τριών μηνών μέσα στην περίοδο του ενός έτους. Η αρμοδιότητα για έκδοση άδειας θα μεταφέρεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.
 
Εισάγονται επίσης αλλαγές διαδικασιών στους τρόπους διαβούλευσης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβούλευση και γνωμοδότηση για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα και με αυτό τον τρόπο αίρεται η επικάλυψη διαβουλεύσεων με το Τμήμα Πολεοδομίας. Γίνεται επίσης εκ των προτέρων καθορισμός και γνωστοποίηση δεσμευτικού καταλόγου διαβουλευθέντων με μείωση διαβουλευθέντων τμημάτων/ υπηρεσιών στα απολύτως απαραίτητα.
 
Επίσης διαβουλεύσεις θα ολοκληρώνονται σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια και ο επενδυτής δύναται να επιλέξει να προβεί ο ίδιος στη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων αφού θα γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις. Γίνεται επίσης θεσμοθέτηση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων  μέσω της διευθέτησης συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους, κατά την οποία λαμβάνονται δεσμευτικές αποφάσεις.
 
Επίσης θα  γίνεται πλέον ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επενδυτή για όλα τα θέματα από ένα σημείο. Θα υπάρχει επίσης πληροφόρηση εκ των προτέρων για άδειες που απαιτούνται (tailored made investor journey), ενώ θα γίνεται επίσης ορισμός στρατηγικών επενδύσεων και κριτήρια ένταξης στον μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια

Κριτήρια για ταχεία αδειοδότηση

 Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση ως στρατηγική και να ενταχθεί στο μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης θα πρέπει να πληροί ένα από τα πιο κάτω κριτήρια, τα οποία είναι:
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
€25 εκ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια(κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου)
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τουλάχιστον 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας οποιοδήποτε τύπου ή 70 νέες μόνιμες θέσεις με ετήσιο μισθολόγιο άνω του €1 εκ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
€15 εκ μέχρι €25 εκ. επένδυση κεφαλαίου, 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια(κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου) και δημιουργία 30 νέων θέσεων εργασίας.

Anchor Company (εταιρεία ορόσημο)

Η εταιρεία να είναι γνωστή πολυεθνική εταιρεία διεθνούς φήμης η οποία θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Κύπρο και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες, FORBES 2000, NASDAQ 500, FTSE 350
 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ελάχιστη επένδυση €1 εκ. Οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας να αποτελούν τουλάχιστον  10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών  σε 1 από τα προηγούμενα 3 χρόνια  ή όπως φαίνεται από business plan.
 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ (π.χ. Υγεία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον)
 
Ελάχιστη επένδυση 5 εκ. 75% τουλάχιστον από πρωτογενή κεφαλαία (νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου) ή/και εξωτερικά κεφάλαια(κεφάλαια το οποία έρχονται στην Κύπρο από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου)
 
Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι ευέλικτο και για αυτό τα κριτήρια μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  
 
Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα πλεονεκτήματα της νομοθεσίας είναι η αντιμετώπιση καθυστερήσεων για την αδειοδότηση και τη λειτουργία μεγάλων επενδύσεων, η θέσπιση γρήγορων διαδικασιών, με αυστηρά χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης της μεγάλης επένδυσης, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων και η αναβάθμιση
της κατάταξης της Κύπρου σε διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας όσον αφορά αδειοδότηση και
λειτουργία επιχειρήσεων, η αλλαγή κουλτούρας και μείωση της γραφειοκρατίας.
 
Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις ο ΥΠΕΣ ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο για απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και για άλλες αναπτύξεις, ενώ ο νέος επενδυτικός νόμος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για κάτι τέτοιο. Είπε επίσης ότι ο θεσμός του project manager έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία για την αδειοδότηση του καζίνο.  
 
Μιλώντας στη διάσκεψη ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας Κυριάκος Κούντουρος ανέφερε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στα φωτοβολταϊκά, στα κέντρα υγείας και ευεξίας και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι σύντομα θα υπάρξουν και ειδικά πολεοδομικά κίνητρα για επενδύσεις που αφορούν εκπαίδευση, κοινωνική μέριμνα και αθλητισμό, ενώ σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν αυξημένες και οι νέες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.
 
Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΥΠΕΣ, ανέφερε ότι θα έχει το Σάββατο Γενική Συνέλευση η Ένωση Δήμων, το νομοσχέδιο είναι στην Νομική Υπηρεσία και εξέφρασε την ελπίδα να κατατεθεί πριν από το τέλος του χρόνου, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ