Αμετάβλητα παρέμειναν στην Κύπρο τα κριτήρια χορήγησης δανείων

Αμετάβλητα παρέμειναν στην Κύπρο τα κριτήρια χορήγησης δανείων

Συνεχίστηκε η καθαρή ζήτηση δανείων

Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Ιουλίου του 2019 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 
Σε αντίθεση με την Κύπρο, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ έγιναν αυστηρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2019,τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει σε γενικές γραμμές αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζόμενο ευνοϊκό, αν και ελαφρώς επιβραδυνόμενο κατά τα πιο πρόσφατα τρίμηνα, οικονομικό περιβάλλον και το θετικό επενδυτικό κλίμα.
 
Όσον αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2019, η έρευνα κατέδειξε ότι οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα καταγράψει περαιτέρω αύξηση, στον ίδιο βαθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Οι αυξημένες πάγιες επενδύσεις, η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, η αναδιάρθρωση χρέους καθώς και οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης το δεύτερο τρίμηνο του 2019, υπογραμμίζει η ΚΤΚ.
 
Κριτήρια και ζήτηση στεγαστικών δανείων
----------------------

Αναφορικά με τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά στην Κύπρο, η ΚΤΚ αναφέρει πως γίνονταν αυστηρότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενώ από το πρώτο τρίμηνο του 2015 και εντεύθεν, τα συγκεκριμένα κριτήρια συνεχίζουν να παραμένουν κατά βάση αμετάβλητα, ενώ σημειώνει πως σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στην Κύπρο.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας
 
Στην έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ σημειώνεται ότι η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά συνεχίζει να καταγράφει συνεχόμενες αυξήσεις και αναμένεται από τις τράπεζες στην Κύπρο για το τρίτο τρίμηνο του 2019 «περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά, αν και σε μικρότερο βαθμό από το προηγούμενο τρίμηνο».
 
Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
 
Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους καθώς και η εσωτερική χρηματοδότηση από αποταμιεύσεις είχαν επίσης θετική επίδραση στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
 
«Σε γενικές γραμμές, η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, ως επακόλουθο της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης, η μικρή αύξηση στους μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς», υπογραμμίζεται.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα, τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν με βάση τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο
 
Όσον αφορά τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, υπογραμμίζεται.
 
Κατά την εκτίμηση των τραπεζών, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, «οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για αυτή την κατηγορία δανείων, ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η εσωτερική χρηματοδότηση από αποταμιεύσεις καθώς και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών».
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει σε γενικές γραμμές αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζόμενο ευνοϊκό, αν και ελαφρώς επιβραδυνόμενο κατά τα πιο πρόσφατα τρίμηνα, οικονομικό περιβάλλον και το θετικό επενδυτικό κλίμα, με τις τράπεζες να αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα καταγράψει το τρίτο τρίμηνο του 2019 περαιτέρω αύξηση, στον ίδιο βαθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Τέλος, όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, αυτοί παρέμειναν αμετάβλητοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ