Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν το 2016 το 93,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν το 2016 το 93,0% των επιχειρήσεων στην ΕΕ

Στοιχεία από τη Eurostat

Οι "πολύ μικρές επιχειρήσεις" αποτελούσαν το 2016 τη συντριπτική πλειοψηφία (93,0%) των επιχειρήσεων της μη χρηματοπιστωτικής επιχειρηματικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις κατατάσσονται όσες απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα. Αντίθετα, μόνο το 0,2% όλων των επιχειρήσεων απασχολούσε 250 ή περισσότερα άτομα και ως εκ τούτου ταξινομήθηκαν ως μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Eurostat, το οικονομικό βάρος των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν σημαντικά υψηλότερο όσον αφορά την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία. Το 2016, οι μεγάλες επιχειρήσεις προσέφεραν εργασία στο ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της μη χρηματοπιστωτικής επιχειρηματικής οικονομίας της ΕΕ (33,3%) και συνέβαλαν στη σχεδόν το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας  της (43,8%).
 
Επιπλέον καταγράφεται ότι το 2016, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ ανήλθαν σε 24,7 εκατομμύρια στον αριθμό, απασχολώντας 95 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέροντας 4,018 δισεκατομμύρια ευρώ στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας της ΕΕ. 

Η οικονομική συμβολή των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ήταν ιδιαίτερα εμφανής στη Μάλτα, την Εσθονία και την Κύπρο (75,2% ήταν η συμβολή των ΜΜΕ έναντι 24,8% των μεγάλων επιχειρήσεων), με τις ΜΜΕ να παρέχουν πάνω από τα τρία τέταρτα της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται σε κάθε μία από τις μη οικονομικές επιχειρηματικές τους οικονομίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ