Σε ιστορικό χαμηλό η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2019

Σε ιστορικό χαμηλό η αξία των ακάλυπτων επιταγών το 2019

Στα €1,41 εκατομμύρια ανήλθε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν το 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, όταν τέθηκε σε λειτουργία το Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για ακάλυπτες επιταγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 2019 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ, ανήλθε στις 914 για όλο το 2019, σε σύγκριση με 908 το προηγούμενο έτος. Το 2018 καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός ακάλυπτων επιταγών από τον Φεβρουάριο του 2003, οπόταν τέθηκε σε λειτουργία το ΚΑΠ.