Αυξήθηκε η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο

Αυξήθηκε η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 411 άτομα ή 0,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.470 άτομα.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 550 άτομα (-1,9%), από 28.399 σε 27.849 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,1%) φθάνοντας τις 16.153 σε σχέση με 15.077 άτομα τον Δεκέμβριο του 2018.

Εξάλλου, η απασχόληση στην Κυβέρνηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξήθηκε κατά 362 άτομα (0,7%).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,0%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,8% (656 άτομα).