Πρόγραμμα Εστία - Τι πρέπει να προσέξετε

Πρόγραμμα Εστία - Τι πρέπει να προσέξετε

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν πως λίγες είναι οι αιτήσεις που εγκριθούν στο σχέδιο Εστία - Προβληματικές είναι οι υπάρχουσες αιτήσεις, αφού λείπουν σημαντικά στοιχεία

Ενδεικτικά στην Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκαν 1.833 αιτήσεις από τις οποίες μόλις 274 είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Από τις ελλιπείς αιτήσεις των δυνητικά υποψηφίων περίπου οι μισές έχουν υποβληθεί με πολύ λίγα αποδεικτικά στοιχεία ή/και με εντελώς ασυμπλήρωτη την αίτηση.

Παράλληλα από τις τράπεζες στέλνεται μήνυμα τελευταίας ευκαιρίας για όσους υπέβαλαν ελλιπείς αιτήσεις, αλλά και για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι τελευταίοι αντιμετωπίζονται πλέον καθαρά ως στρατηγικοί κακοπληρωτές, καθώς η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα σε όλους – ακόμη και αυτούς που δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια – να υποβάλουν αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση των τραπεζών για αναστολή  νομικών μέτρων για πελάτες που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία ισχύει για όσο διάστημα εκκρεμεί ενώπιον τους η προς εξέταση αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. Μετά τις 30/03 αν η αίτηση παραμείνει ασυμπλήρωτη καμία τράπεζα δεν θα δεσμεύεται πλέον από την πιο πάνω υποχρέωση.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, σε αυτή τη θέση βρίσκονται ήδη όσοι ήταν δυνητικά επιλέξιμοι για ένταξη στο σχέδιο αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση στο Εστία και ούτε προχώρησαν μέχρι σήμερα σε άλλη διευθέτηση/αναδιάρθρωση, σύμφωνα με τον ΠΟΛΙΤΗ.