Εργασία από το σπίτι: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κύπρο

Εργασία από το σπίτι: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Κύπρο

Η τεχνολογία έχει καταστήσει την εξ αποστάσεως εργασίας εύκολη υπόθεση για αρκετά επαγγέλματα.

Ωστόσο, το ποσοστό των εργαζομένων που επιλέγουν ή έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι τους παραμένει αρκετά χαμηλό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το 2018 σύμφωνα με τη Eurostat το 5,2% των απασχολούμενων ηλικίας 15 έως 64 ετών εργάζονταν συνήθως από το σπίτι τους στην Ε.Ε.. με το ποσοστό να έχει μείνει σταθερά κοντά στο 5% καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας από το 2008. Το μερίδιο εκείνων, που ορισμένες φορές εργάζονται από το σπίτι, ωστόσο, αυξήθηκε από 5,8% το 2008 σε 8,3% το 2018. Σύμφωνα με το αμερικανικό Census το ποσοστό στις ΗΠΑ είναι επίσης κοντά στο 5%. Στην Ελλάδα το ποσοστό των απασχολούμενων που εργάζονται από το σπίτι είναι αρκετά χαμηλότερο του μέσου όρου, στο 2%. Πιο χαμηλά πσοοστά καταγράφουν μόνο 4 χώρες της Ένωσης: η Κροατία (1,4%), η Κύπρος (1,2%), η Ρουμανία (0,4%) και η Βουλγαρία (0,3%).ergasia apo to spiti

Στον αντίποδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 14% στην Ολλανδία, ενώ ακολουθεί η Φινλανδία με το 13,3% των απασχολούμενων να εργάζονται συνήθως από το σπίτι. Αρκετά υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στο Λουξεμβούργο (11%) και την Αυστρία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά στην κοινότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων το ποσοστό εργασίας από το σπίτι αγγίζει το 18,5%, ενώ μεταξύ των υπαλλήλων είναι μόλις 3%. Στη Φινλανδία,την Ολλανδία και την Αυστρία περισσότερο από το 40% των αυτοαπασχολόυμενων εργάζονται συνήθως από το σπίτι τους.

Σε επίπεδο φύλων δεν καταγράφονται ιδιαίτερες διαφορές. Το 2018 το ποσοστό των γυναικών που εργάζονταν από το σπίτι τους ήταν ελαφρώς υψηλότερο (5,5% έναντι 5% των ανδρών).