'Ερευνα της MONEYVAL: Η Κύπρος έχει έσοδα από εγκληματικές πράξεις

'Ερευνα της MONEYVAL: Η Κύπρος έχει έσοδα από εγκληματικές πράξεις

Η Επιτροπή κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), πρόκειται να δημοσιεύσει, μεθαύριο 12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η MONEYVAL διαπιστώνει στην έκθεση της, σημαντικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λόγω του ότι δεν ήταν πολύ δραστήριες στην αντιμετώπιση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην έκθεση, θα τονίζεται ακόμη ότι, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.

Αυτό έχει μειώσει, την ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα μετριασμού για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων, θα υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην έκθεση θα επισημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν μετριαστεί επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και ότι θα συστήνεται στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.