ΕΕ: Επένδυση σε περιβαλλοντικά έργα της Κύπρου

ΕΕ: Επένδυση σε περιβαλλοντικά έργα της Κύπρου

Επένδυση ύψους 101,2 εκατ.Eυρώ που θα στηρίξει 10 μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, μεταξύ των οποίων ένα στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Ειδικότερα στην Κύπρο το έργο που χρηματοδοτείται θα συμβάλει στην προστασία της φύσης της Ευρώπης και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Σημειώνεται μάλιστα ότι από το πρόγραμμα "θα επωφεληθούν πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη: από τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις παράκτιες περιοχές και τους τυρφώνες, έως τους επικονιαστές. Οι οικότοποι αυτοί χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμες καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα".

Η Κομισιόν σημειώνει για την Κύπρο ότι "συγκαταλέγεται στις πέντε πρώτες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την έκταση που καλύπτεται από το δίκτυο Natura 2000 (σχεδόν 29%)".