Ενώπιον της Βουλής συμπληρωματικός προϋπολογισμός λόγω κορωνοϊού

Ενώπιον της Βουλής συμπληρωματικός προϋπολογισμός λόγω κορωνοϊού

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €302 εκ. κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση με τη δέσμη των νομοσχεδίων για αντιμετώπιση και ανάσχεση της πανδημίας από τον κορωνοϊό, που με βάση τα σημερινά δεδομένα θα επιφέρει επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου 1,3% του ΑΕΠ.

Με βάση τον νόμο για τη Δημοσιονομική Ευθύνη και το Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό πριν την 15η Ιουνίου όταν ισχύουν ειδικές περιστάσεις όπως ασυνήθιστο γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου της Δημοκρατίας και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση της γενικής Κυβέρνησης ή σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά δαπάνες του Προγράμματος Στήριξης, δηλαδή για στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των επιχειρήσεων, των αυτοεργοδοτούμενων και γενικότερα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει €40 εκ. για τη Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της λειτουργίας σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, βρεφοκομικών και παιδοκομικών σταθμών. Η άδεια μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο και δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν οι αργίες.

Η άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, και αφού η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια.

Ποσό €110 εκ. για το σχέδιο αναστολής εργασιών το οποίο θα εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους και σε επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.