Υπουργείο Εργασίας: Αυτά είναι τα επιδόματα για τον κορωνοϊό - Πότε θα πληρωθούν

Υπουργείο Εργασίας: Αυτά είναι τα επιδόματα για τον κορωνοϊό - Πότε θα πληρωθούν

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν διάφορα επιδόματα σε εργαζόμενους για αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού

Τη διαβεβαίωση ότι, το Υπουργείο Εργασίας προβαίνει σε όλες τις ενέργειες με στόχο να καταβληθούν τα επιδόματα στους δικαιούχους των σχεδίων στήριξης των εργαζομένων μέχρι τις 14 Απριλίου, έδωσε σήμερα (30/3) η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε δηλώσεις της στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, η κα Αιμιλιανίδου κάλεσε τους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.

Επισήμανε πως το Υπουργείο θα συνεχίσει να εξετάζει τις αιτήσεις και μετά την καταβολή των επιδομάτων.

Σημείωσε ότι αίτημα πρέπει να υποβληθεί από όσους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ψευδής δήλωση, συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η κυρία Αιμιλιανίδου εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα τα σχέδια που αφορούν την στήριξη των εργαζομένων θα είναι εντός της ημέρας αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας.

Η κυρία Αιμιλιανίδου υπέδειξε πως η όλη προσπάθεια γίνεται για να μην υπάρξουν απολύσεις, ώστε όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση να μπορεί να επανεκκινηθεί η κυπριακή οικονομία.

Όλες οι αιτήσεις για τα επιδόματα:

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Θα καταβληθεί σε όσους εργαζόμενους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και μη επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.


Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών. Σε πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας.

Την Ειδική Άδεια φροντίδας παιδιών

Η άδεια χορηγείται σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο έτερος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως.

Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελών Εργαζομένων

Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από:

  1. Αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους, ή
  1. που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών τους και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.

Το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους (Απόφαση με Αρ. 4 του 2020) (Κ.Δ.Π. 130/2020). Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες (νομικού ή/ και φυσικού προσώπου) για πλήρη αναστολή εργασιών της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος.

Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από Πιθανούς Δικαιούχους

Πρόκειται για την ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα.