Εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ στην Κύπρο το πρώτο δίμηνο του 2020

Εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ στην Κύπρο το πρώτο δίμηνο του 2020

Η ζώνη του ευρώ και η ΕΕ των 27 κατέγραψαν εμπορικά πλεονάσματα 23,0 δισ. ευρώ και 22,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα, για το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Στην Κύπρο, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο δύο μηνών, σημειώνοντας μείωση -40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,1 δισ. ευρώ με την ΕΕ ή -70% μείωση και 0,3 δισ. ευρώ με το υπόλοιπο τον κόσμο ή αύξηση 26%). Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,5 δισ. Ευρώ, αύξηση 6% (0,8 δισ. ευρώ με την ΕΕ, ή αύξηση 16% και 0,6 ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο ή -5% μείωση). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με - 0,7 δισ. ευρώ πέρυσι.