Το 17% επιχειρήσεων στην ΕΕ έκαναν διαδικτυακές πωλήσεις αξίας 1% κύκλου εργασιών τους το 2018

Το 17% επιχειρήσεων στην ΕΕ έκαναν διαδικτυακές πωλήσεις αξίας 1% κύκλου εργασιών τους το 2018

Το 17% των επιχειρήσεων της ΕΕ ανέφεραν διαδικτυακές πωλήσεις αξίας τουλάχιστον του 1% του κύκλου εργασιών τους κατά το 2018.

Αυτό ήταν το ίδιο μερίδιο των προηγούμενων δύο ετών και αυξημένο από 13% το 2009, σύμφωνα με τη Εurostat.

Με το 36% των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις, από 31% το προηγούμενο έτος, η Ιρλανδία κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.