Πότε θα ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Πότε θα ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Για το καλοκαίρι του 2021 μετατίθεται, πλέον, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, η οποία αναμενόταν πως θα υλοποιείτο την τρέχουσα καλοκαιρινή σεζόν.

Αυτό ανέφερε στην Brief η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, κληθείσα να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.

Όπως είπε, «για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας έχει υποβληθεί αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την έγκριση της χρηματοδότησης της εν λόγω δραστηριότητας μέσω σχεδίου κρατικής ενίσχυσης».

«Στο πλαίσιο της εξέτασης της μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει γίνει σειρά από διαβουλεύσεις και έχουν υποβληθεί εκτενή στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας των εγγράφων του ανοικτού διαγωνισμού, καθώς και της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα αναφορικά με τις λειτουργικές και άλλες πτυχές της επαναλειτουργίας της γραμμής, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η απαραίτητη προετοιμασία», πρόσθεσε.

Νοουμένου ότι θα διασφαλιστεί η έγκριση της κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήγησε η κα Πηλείδου, το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, ούτως ώστε να εξευρεθεί η εταιρεία που θα αναλάβει την επαναλειτουργία της γραμμής, στη βάση της πιο πάνω έγκρισης.

Ερωτηθείσα πότε αναμένεται να ξεκινήσει, πλέον, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου και Ελλάδας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως, «εν όψει των δύσκολων συνθηκών που διανύουμε εξαιτίας του κορωνοϊού, της περίπλοκης φύσης του ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί, καθώς και της προεργασίας που απαιτείται από τους προσφοροδότες ούτως ώστε να υποβάλουν τις προτάσεις τους, θα παραχωρηθεί μεγαλύτερη προθεσμία στους προσφοροδότες για την υποβολή αιτήσεων».

«Απώτερος στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία η γραμμή κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2021», κατέληξε η κα Πηλείδου.

Πόσα θα στοιχίζει το εισιτήριο

Υπενθυμίζεται, πάντως, πως σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της κα Πηλείδου, το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού-Πειραιά θα κοστίζει για ένα άτομο, με επιστροφή και χωρίς όχημα γύρω στα 100 ευρώ, χωρίς τα τέλη λιμανιών, ενώ με τα τέλη υπολογίζεται το κόστος να μην υπερβαίνει τα 130 ευρώ.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας ενημερώνοντας σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου είχε πει, ακόμη, πως η επιχορήγηση προς τις εταιρείες που θα αναλάβουν την ακτοπλοϊκή σύνδεση θα υπερβαίνει ελαφρώς τα 5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ότι, η επιχορήγηση θα δίνεται στη βάση προσυμφωνημένου ποσού και θα βασίζεται στα κέρδη της εταιρείας.

Σημαντικά τα οφέλη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας εκτιμά πως από την ακτοπλοϊκή σύνδεση θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη σε πολλούς τομείς για τις οικονομίες των δύο χωρών.

Ο Σύνδεσμος εκτιμά, ακόμη, ότι «υπό προϋποθέσεις, η ακτοπλοϊκή γραμμή θα επενεργήσει θετικά και στη συγκράτηση του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες».