Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις στο δημόσιο με υψηλό μισθό - Πότε λήγει η προθεσμία

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις στο δημόσιο με υψηλό μισθό - Πότε λήγει η προθεσμία

Υψηλόβαθμες κενές θέσεις και καλά αμειβόμενες υπάρχουν αυτή την περίοδο στη δημόσια υπηρεσία και οι ενδιαφερόμενοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 29 Μαΐου. 

Από τις θέσεις που έχουν ανοίξει ξεχωρίζει η θέση διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού, δυο επάρχων και η θέση Διοικητή Πολιτικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, για τη μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού, η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Πέραν από τα απαιτούμενα πανεπιστημιακά προσόντα είναι επίσης, η δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού και η πολύ καλή γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο σε σχέση με τον τουριστικό τομέα και την οικονομία.
Όσοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις δικηγόρου της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 29 Μαΐου.

Στις θέσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι και οι δύο κενές μόνιμες θέσεις επάρχου. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επίσης, παρέχεται μη επιπλωμένη κατοικία-Κυβερνητική ή ενοικιαζόμενη ιδιωτική κατοικία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει κυβερνητική κατοικία – με πληρωμή ενοικίου 5,13% του βασικού μισθού του. Στα καθήκοντα είναι, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των κρατικών υπηρεσιών, των ημικρατικών και άλλων δημόσιων οργανισμών στην Επαρχία που τοποθετείται και η μέριμνα για την εξασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών αυτών.

Στην κρατική μηχανή υπάρχει κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433.
Επίσης, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διοικητή Πολιτικής Άμυνας. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15: €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16: €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (συνδυασμένες κλίμακες).

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δέχεται αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις πρώτου λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής και η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.