Μείωση 11,3% για βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη το Μάρτη

Μείωση 11,3% για  βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη το Μάρτη

Κατά 11,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 10,4% στην ΕΕ μειώθηκε η βιομηχανική παραγωγή το ΜάρτηΕΙΔΗ

H εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε το Μάρτιο κατά 11,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 10,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε σταθερή στην ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 12,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,8% στην ΕΕ.


Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σε μηνιαία βάση καταγράφονται στην Ιταλία (-28,4%), τη Σλοβακία (-20,3%) και τη Γαλλία (-16,4%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (+ 15,5%), Ελλάδα και Φινλανδία (και οι δύο + 1,9%) και Λιθουανία (+ 0,7%).

Σε ετήσια βάση, μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (-32,7%), την Ιταλία (-29,3%) και τη Σλοβακία (-19,6%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Ιρλανδία (+ 25,3%), Μάλτα (+ 5,7%) και Φινλανδία (+ 2,8%).

Philenews/ΚΥΠΕ