Αυξάνεται από σήμερα η εισφορά στο ΓεΣΥ (vid)

Αυξάνεται από σήμερα η εισφορά στο ΓεΣΥ (vid)

Ολόκληρο το ποσό της εισφοράς για το Γενικό Σύστημα Υγείας θα αποκόπτεται από σήμερα Τετάρτη (01/07). 

Μετά από την τρίμηνη παράταση εξαιτίας της πανδημίας του ιού, η νομοθεσία πλέον τίθεται σε εφαρμογή και από σήμερα θα αποκόπτεται ολόκληρο το ποσοστό που αναλογεί στους δικαιούχους.

Αναλυτικά τα ποσοστά που θα αποκόπτονται από τις απολαβές:

-Μισθωτοί: 2.65%
-Εργοδότες: 2.90%
-Αυτοτελώς εργαζόμενοι: 4.00%
-Συνταξιούχοι: 2.65%
- Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα: 2.65%
-Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών: 2.90%
-Εισοδηματίες: 2.65%
-Πάγιο Ταμείο (Κράτος): 4.70%