Με αρνητικό πρόσημο ο πληθωρισμός στην Κύπρο

Με αρνητικό πρόσημο ο πληθωρισμός στην Κύπρο

Στο 0,3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, στο -2,2% στην Κύπρο τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο του 2020, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν 0,3%, αυξημένος από 0,1% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,3%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,8% τον Ιούνιο του 2020, αυξημένος από 0,6% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,6%. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (-2,2%), στην Ελλάδα (-1,9%) και στην Εσθονία (-1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (3,8%), στην Τσεχία (3,4%) και στην Ουγγαρία (2,9%). Σε σύγκριση με τον Μάιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε επτά κράτη μέλη και αυξήθηκε σε είκοσι. Τον Ιούνιο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,60 ποσοστιαίες μονάδες), τις υπηρεσίες (+0,55 ), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,05) και την ενέργεια (-0,93)

Εν τω μεταξύ, τον Μάιο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 27,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 21,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020. Τον Απρίλιο του 2020 , η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 18,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 14,9% στην ΕΕ. Τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 11,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 10,3% στην ΕΕ.

Μηνιαία, μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+ 168,0%), τη Γαλλία (+ 118,3%) και το Βέλγιο (+ 28,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (-20,3%), στην Πολωνία (-3,1%) και στην Τσεχία (-2,9%).

Ετησίως, μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στην Ισπανία (-24,4%), στη Γαλλία (-24,0%) και στην Ουγγαρία (-20,1%). αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 14,6%), τη Φινλανδία (+ 4,1%) και τη Γερμανία (+ 1,7%).

Στην Κύπρο η παραγωγή μειώθηκε κατά -3,6% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο του 2019 και κατά -0,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Philenews/ΚΥΠΕ