Μεγάλη μείωση στον κύκλο εργασιών βιομηχανίας στην Κύπρο

Μεγάλη μείωση στον κύκλο εργασιών βιομηχανίας στην Κύπρο

Μείωση της τάξης του 31% σε ετήσια βάση σημειώθηκε τον Απρίλιο φέτος στον κύκλο εργασιών βιομηχανίας στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία σημειώνει ότι πρόκειται για τον δεύτερο μήνα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Το πρώτο τετράμηνο του χρόνου η μείωση ήταν 4,9%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον Απρίλιο 2020, δεύτερο μήνα κατά τον οποίο συνέχισαν να εφαρμόζονται στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας έφτασε στις 90,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 31,0% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Απρίλιο 2020 ο δείκτης έφτασε τις 94,7 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 31,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019.