Υπ. Υγείας: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις κρατικές ενισχύσεις

Υπ. Υγείας: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις κρατικές ενισχύσεις

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων από Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα στο Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις, για το έτος 2020.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι λόγω της υποβολής πολλών αιτημάτων από Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα αποφασίστηκε η παράταση υποβολής των συγκεκριμένων αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου του 2020.

Πρόκειται για υποβολές αιτήσεων, που αφορούν στα δύο Σχέδιά του Υπουργείου Υγείας, για κρατική ενίσχυση, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στις 15 Απριλίου του 2020.

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Υγείας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2020, και Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Υγείας βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το έτος 2020.