Ανοίγει σύντομα το TAXIS για τις e-δηλώσεις

Ανοίγει σύντομα το TAXIS για τις e-δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι θα έχουν προθεσμία να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση για το 2019 έως τις 30 Οκτωβρίου ενώ από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet με τις φορολογικές αιτήσεις και την αυτοφορολογία.

Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση ενημέρωσε ότι η 30ή Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος 2019 για μισθωτούς και συνταξιούχους και για αυτοεργοδοτούμενους χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς. Επίσης είναι η ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, που πιθανό να προκύψει από την αυτοφορολογία.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν για σκοπούς TAXISnet (TAXISnet email address). Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα ανοίξουν οι αιτήσεις, οφείλεται στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από το ΓΕΣΥ και τα συνεχόμενα τεστ που γίνονται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επίσης, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται, τα οποία αναφέρονται σε καταληκτική ημερομηνία άλλη από αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, δεν αφορούν επίσημη αλληλογραφία του Τμήματος και καλεί το κοινό να τα αγνοήσει. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Φορολογίας επίσημα επικοινωνεί μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που καταλήγουν σε: @tax.mof.gov.cy. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος οι δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού για το 2019 μέσω συστήματος taxisnet ήταν 258.410 και σε έντυπη μορφή 3.980 (σε έντυπη μορφή παραλαμβάνονται δηλώσεις μόνο για τα φορολογικά έτη/περιόδους που δεν ίσχυε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων). Η δήλωση εισοδήματος μισθωτού (με λογαριασμούς) ήταν 74, η δήλωση εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) ήταν 31.721 μέσω συστήματος taxisnet και 658 σε έντυπη μορφή. Η δήλωση εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου (με λογαριασμούς) ήταν 5.011, η δήλωση εισοδήματος εταιρείας 87.220 μέσω συστήματος taxisnet και 3.713 σε έντυπη μορφή.

Επίσης το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της Φορολογικής Πύλης, μπορούν πλέον να γίνονται και διαγραφές των οφειλών που δημιουργήθηκαν από τον φορολογούμενο, οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν ορθά μέσω της Πύλης. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαγραφής οφειλών υπάρχουν στον οδηγό που είναι αναρτημένος στην Φορολογική Πύλη κάτω από την θεματική «Βοήθεια» με τίτλο «Πώς να διαγράψω οφειλή που δημιούργησα».

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ