Οκτώ στους δέκα πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους

Οκτώ στους δέκα πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους

Οι περισσότερες επιχειρήσεις και νοικοκυριά που δικαιούντο αναστολή δόσεων μέχρι τέλος του χρόνου δεν θέλησαν να επωφεληθούν από το μέτρο και συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. 

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν αίτηση ενώ είχαν τις προϋποθέσεις και εννέα στα δέκα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών κατά την περίοδο 30/3/2020 έως 30/6/2020. Μια εικόνα που δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα προηγούμενα στοιχεία του υπουργείου και αφορούσε στην περίοδο από 30/3/2020 μέχρι 15/5/2020. Την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2021 οι τράπεζες θα βρεθούν ενώπιον ενός δύσκολου παζλ για να επανέλθει η κανονική πληρωμή των €12 δισ. δανείων που έχει ανασταλεί.

Η ακτινογραφία των αριθμών δείχνει:

● Από σύνολο 34.529 δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία νομικών προσώπων (επιχειρήσεις) το 77,85% δεν υπέβαλε αίτηση στις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για αναστολή δόσεων. Υπέβαλε αίτηση των 22,15% των δυνητικών δικαιούχων. Επίσης από σύνολο αιτήσεων 7.648 δεν εγκρίθηκε το 1,3% των αιτήσεων και εγκρίθηκε το 98,7%.

● Στην κατηγορία των φυσικών προσώπων οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 338.347. Δεν υπέβαλε αίτηση για αναστολή δόσεων το 84,5% και υπέβαλε μόνο το 15,5%. Από σύνολο αιτήσεων δεν εγκρίθηκε το 6,5% και εγκρίθηκε το 93,5%.

● Για τις επιχειρήσεις το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων έχει δάνεια €16 δισ. Υπέβαλαν αίτηση για το 52% του συνολικού ποσού και για το 48% δεν υποβλήθηκε αίτηση. Για σύνολο αιτήσεων €8,3 δισ. εγκρίθηκε το 95,9% και το 4,1% δεν εγκρίθηκε.

● Στα νοικοκυριά το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων έχει δάνεια €9,97 δισ. Για το 50,7% της αξίας των δανείων δεν υποβλήθηκε αίτηση για αναστολή δόσεων και έγινε για το 49,3% της αξίας. Το σύνολο των αιτήσεων ήταν για δάνεια €4,9 δισ. Το 96,2% εγκρίθηκε και το 3,8% απορρίφθηκε.

Τόσο στην κατηγορία των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών η πλειονότητα για αναστολή δόσεων αφορά εξυπηρετούμενα δάνεια και ακολουθούν όρια παρατραβήγματος και κάρτες. Στην κατηγορία των επιχειρήσεων το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων αιτήσεων είναι €7,97 δισ. Οι εγκρίσεις αφορούν €6,41 δισ. (80%) εξυπηρετούμενα δάνεια, €791 εκατ. (10%) όρια σε λογαριασμούς, €766 εκατ. (10%) μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Στην κατηγορία των φυσικών προσώπων το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων αιτήσεων είναι €4,73 δισ. Οι εγκρίσεις αφορούν €4,05 δισ. (86%) εξυπηρετούμενα δάνεια, €598 εκατ. (13%) μη εξυπηρετούμενα και €64 εκατ. (1%) όρια σε λογαριασμούς.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα η διορία για αιτήσεις καθώς και η ολοκλήρωση εξέτασης αιτήσεων είναι η 26η και 30ή Ιουνίου 2020 αντίστοιχα. Οι εγκρίσεις αιτήσεων έχουν αναδρομική ισχύ από 30 Μαρτίου 2020. Το υπουργείο αναφέρει ότι στους δυνητικούς χρεώστες περιλαμβάνονται: Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου 2020 τα οποία προχώρησαν σε εξόφληση μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020. Άτομα με καθυστερήσεις >30 ημερών σε μικρά ποσά (€100 και €500 για λιανικά και επιχειρηματικά δάνεια αντίστοιχα).

Η αναστολή πληρωμής ισχύει για την καταβολή κεφαλαίου και τόκου δανείων. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και οι πληρωμές δανείων επαναρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ