Ανέβηκαν οι τιμές αγοράς διαμερισμάτων στην Κύπρο

Ανέβηκαν οι τιμές αγοράς διαμερισμάτων στην Κύπρο

Περαιτέρω επιβράδυνση κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας, με τις τιμές των οικιστικών ακινήτων να επηρεάζονται από τη μειωμένη ζήτηση (τόσο από κατοίκους Κύπρου όσο και από ξένους) αλλά και την πανδημία. 

Μια προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι η επιβράδυνση οφείλεται αποκλειστικά στις οικίες, στις οποίες οι αυξήσεις των τιμών είναι συγκριτικά μικρότερες (0,8%), ενώ τα διαμερίσματα διατηρούν τη δυναμική τους, με άνοδο 4,6%, σε σχέση με 1,5% και 4,1%, αντίστοιχα, το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Η Κεντρική Τράπεζα στην ανάλυσή της εκτιμά ότι η η μεγαλύτερη επιβράδυνση στις οικίες “μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη σχετικά χαμηλότερη ζήτηση τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους αγοραστές, καθώς και στο γεγονός ότι οι οικίες απαντώνται τόσο σε αστικές όσο και μη αστικές περιοχές, σε αντίθεση με τα διαμερίσματα που βρίσκονται κυρίως σε κεντρικά σημεία της κάθε επαρχίας και έτσι είναι πιο ανθεκτικά σε πιέσεις στις τιμές”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2020 η ανοδική πορεία του ΔΤΚ, αλλά με μικρή επιβράδυνση. Συγκεκριμένα, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% σε σχέση με 2,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και 2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2019. Σε τριμηνιαία βάση οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν αύξηση 0,4% το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με 0,3% το τρίτο τρίμηνο του 2019. Οι τιμές οικιών κατέγραψαν αύξηση 1,4% σε σχέση με 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ οι τιμές διαμερισμάτων παρέμειναν σταθερές σε σχέση με 0,2% αύξηση το προηγούμενο τρίμηνο.

“Η συγκρατημένη αύξηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για ακίνητα τόσο από ξένους επενδυτές όσο και από Κύπριους αγοραστές. Στις περιοριστικές τάσεις για τις τιμές του τομέα των ακινήτων από τα μέσα του προηγούμενου έτους, λόγω κυρίως των αυστηρότερων κριτηρίων στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), προστίθενται πλέον και οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, που καθιστούν το κλίμα αβεβαιότητας ακόμα πιο έντονο”, αναφέρεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η Κεντρική σημειώνει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι Κύπριοι αγοραστές φαίνεται να έδωσαν σημαντική στήριξη στην αγορά ακινήτων, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 η εγχώρια ζήτηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα καθώς η αβεβαιότητα που επέφερε η πανδημία ώθησε σε αναβολή αποφάσεων. Η ζήτηση ακινήτων από ξένους επενδυτές ξεκίνησε να παρουσιάζει κάμψη μετά την αλλαγή στα κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος τον Μάιο του 2019.

Οι επαρχίες

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσε αύξηση σε όλες τις επαρχίες όπως και τα προηγούμενα δύο τρίμηνα με εξαίρεση όμως αυτή τη φορά την επαρχία Λεμεσού, η οποία σημείωσε τριμηνιαία μείωση της τάξης του 0,3%. Τριμηνιαία αύξηση στις τιμές κατοικιών καταγράφηκε στη Λάρνακα κατά 1,7%, στην Πάφο κατά 0,8%, στη Λευκωσία κατά 0,4% και στην Αμμόχωστο κατά 0,3%. Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στην Αμμόχωστο καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,6%, στη Λάρνακα 3,0%, στη Λεμεσό 1,9%, στην Πάφο 1,4% και στη Λευκωσία 1,2%.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ