Πρόταση για θαλάσσια ταξί στη Λάρνακα

Πρόταση για θαλάσσια ταξί στη Λάρνακα

Η Λάρνακα δεν θα μετατραπεί ποτέ σε Βενετία, αλλά θαλάσσια ταξί μπορεί να αποκτήσει, αν υλοποιηθούν οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Περιοχής των πρώην διυλιστηρίων που δημοσιεύθηκε. 

 

Και αυτό αν συνδυαστεί με το προτεινόμενο τραμ, τότε η πόλη συγκοινωνιακά θα είναι αρκετά βήματα μπροστά από τις υπόλοιπες όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές διακίνησης.

Αν υλοποιηθεί η σχετική ιδέα, η Λάρνακα θα είναι η πρώτη πόλη της Κύπρου που θα προσφέρει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που αναμένεται να προσελκύσουν επισκέπτες και από άλλες πόλεις ή και τουρίστες.

Στο κείμενο που συνοδεύει το «Σχέδιο Περιοχής» γίνεται αναφορά σε «εμπλουτισμό των υπηρεσιών του παραλιακού μετώπου με τη λειτουργία συστήματος θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. τύπου water taxi). Τα θαλάσσια ταξί θα συνυπάρξουν με τα λεωφορεία και με τα ιδιωτικά οχήματα, ενώ θα υπάρχει και η επιλογή της πεζοπορίας για όσους θέλουν απλώς να κάνουν τον περίπατό τους.

Διευκρινίζεται πάντως, πως «οι προτάσεις που αφορούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας συγκοινωνίας) είναι προκαταρκτικές και σε επίπεδο γενικής πολιτικής και αναμένεται να αξιολογηθούν, εξειδικευτούν και οριστικοποιηθούν στο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα στη Λάρνακα.

Στο Σχέδιο προτείνεται επίσης η εισαγωγή υπηρεσίας λεωφορείου ταχείας κυκλοφορίας αποκλειστικής τροχιάς (bus rapid transit) ή τραμ κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, που μακροπρόθεσμα θα μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο Λάρνακας. Προτείνεται επίσης η βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Υποβάλλεται, επίσης, εισήγηση για καθορισμό κατάλληλου και λειτουργικού δικτύου διαδρομών και εισαγωγή υπηρεσίας ευέλικτων λεωφορείων μικρού μεγέθους, που να συνδέουν τις περιοχές με τις περιοχές του Κεντρικού Πολυλειτουργικού Πυρήνα και της παραλιακής Ζώνης Ειδικών Αστικών Αναπτύξεων, καθώς και με το Αστικό Κέντρο.

Παράλληλα ενθαρρύνεται η διακίνηση του πληθυσμού με λεωφορεία προς το Αστικό Κέντρο και άλλες περιοχές της πόλης (δημιουργία ενδεχομένως ειδικής γραμμής σύνδεσης της περιοχής με το αεροδρόμιο), τους βασικούς χώρους απασχόλησης και τα σχολεία, με παράλληλο περιορισμό της εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Εξάλλου, προτείνεται αναδιοργάνωση των διαδρομών και έκδοση χαρτών με τα δρομολόγια και τα ωράρια των λεωφορειακών διαδρομών.

Στο Σχέδιο διαπιστώνεται χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που προκύπτει τόσο λόγω των μικρών συχνοτήτων διέλευσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), όσο και από την περιορισμένη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των δρομολογίων.

Ο Δήμος Λάρνακας με χθεσινή ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη τη δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής των πρώην διυλιστηρίων.

Αναφέρεται επίσης, πως το Σχέδιο περιέχει στοιχεία και πολιτικές που συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό με τα οράματα και τη στρατηγική του Δήμου Λάρνακας.