Αποθεματικό €440 εκατ. για πλεονασμούς

Αποθεματικό €440 εκατ. για πλεονασμούς

Πέραν των €440 εκατ. βρίσκονται στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού που διατηρεί το υπουργείο Εργασίας. 

Το αποθεματικό των €440 εκατ. στο Ταμείο έχει συσσωρευτεί μετά από εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες. Τα χρήματα του Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού θα καλύψουν την αποζημίωση που θα λάβει το προσωπικό που θα βγει με πλεονασμό από την εργασία του. Μετά τη λήξη των κυβερνητικών σχεδίων στήριξης των εργαζομένων, τον Νοέμβριο, οι πλεονασμοί προσωπικού θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, παρόλο που το υπουργείο Εργασίας θεωρεί πως δεν θα υπάρξει μεγάλος αριθμός πλεονασμών. Εκτιμάται πως με το αποθεματικό που έχει συσσωρεύσει το Ταμείο θα καλυφθούν οι απαιτήσεις που θα προκύψουν για πολλά ακόμα χρόνια.

Το Ταμείο Πλεονασμού χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εισφορές των εργοδοτών. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες καταβάλλουν εισφορά 1,2% επί των αποδοχών που λαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος μέχρι ενός ανωτάτου ορίου, που καθορίζεται κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν καταθέσει αίτημα προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 0,6%. Θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις, ενώ θα επωφεληθεί και το κράτος το οποίο ως εργοδότης στο δημόσιο θα καταβάλλει λιγότερη εισφορά στο συγκεκριμένο Ταμείο.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», το κράτος από το 2010 μέχρι το 2019 κατέβαλε ποσό πέραν των €463 εκατ. σε εργαζόμενους που βγήκαν ως πλεονάζον προσωπικό. Συγκεκριμένα, πέρσι είχαν υποβληθεί 2.729 αιτήσεις για πλεονασμούς με το κράτος να καταβάλλει ποσό €17,5 εκατ. Εξάλλου, ο αριθμός των αιτήσεων που εκκρεμούσαν τέλος του 2018 ήταν 1.832. ενώ την 31η Δεκεμβρίου του 2019 εκκρεμούσαν άλλες 1.841 αιτήσεις. Στο μεταξύ, το 2018 το υπουργείο Εργασίας πλήρωσε για 2.647 πλεονασμούς €25,4 εκατ. Το 2017 είχαν εγκριθεί 2.260 αιτήσεις πλεονασμού με κόστος €28,1 εκατ. Το 2016 το Υπουργείο Εργασίας κατέβαλε ποσό €52 εκατ. σε 3.779 εργαζόμενους. Το 2015 δόθηκαν €49 εκατ., το 2014 καταβλήθηκε ποσό €99,5 εκατ. και το 2013 ποσό €88,5 εκατ. Επίσης, το 2012 πληρώθηκε ποσό €54,4 εκατ., το 2011 καταβλήθηκε ποσό €30,8 εκατ. και το 2010 €27,8 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος το μέγιστο ποσό πλεονασμού που θα πληρώσει το κράτος είναι οι €53.121. Το 2019 το μέγιστο ποσό πλεονασμού που έχει καταβληθεί σε ορισμένους εργαζόμενους ήταν €52.883, ενώ από τα 2013 μέχρι το 2018 το ανώτατο ποσό πλεονασμού ήταν €52.662. Υπολογίζεται πως ο εργαζόμενος αφού υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο, μετά από έναν και πλέον χρόνο μπορεί να λάβει την πληρωμή από το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό.

ΠΗΓΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ