Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο - Δείτε αναλυτικά

Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο - Δείτε αναλυτικά

Ανοίγουν 600 θέσεις στο Δημόσιο 

Υπενθυμίζεται πως, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρία του στις 9 Σεπτεμβρίου, είχε αποφασίσει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης συνολικά 578 κενών θέσεων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του ημερ. 7/5/2020 και την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης, 448 συνολικά θέσεων Πρώτου Διορισμού, εκ των οποίων 350 στη Δημόσια Υπηρεσία, 81 σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και 17 σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ακόμη, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρία, ενέκρινε και την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης και την αποπαγοποίηση 46 θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και 34 θέσεων εργατικού προσωπικού (24 σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 10 σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου).

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο στην συνεδρία της 9ης Σεπτεμβρίου, ενέκρινε και την εξαίρεση από τις πρόνοιες της Απόφασης του ημερ. 7/5/2020 σχετικά με την αναστολή πλήρωσης 50 συνολικά θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Γενική Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και στο Γενικό Λογιστήριο.

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως, σύμφωνα με κατάλογο που συνοδεύει το κυβερνητικό αίτημα, οι θέσεις για τις οποίες έγκρινε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για αποδέσμευσή τους και εξαίρεσή τους από την αναστολή πλήρωσης αφορούν, μεταξύ άλλων: Πρωτοκολλητές, Δικηγόρους της Δημοκρατίας, Ελεγκτές, Τεχνικούς, Λειτουργούς για διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, Επιθεωρητές, κ.ά.

Αναλυτικά ο κατάλογος των κενών θέσεων ΕΔΩ.