Έρευνα για Al Jazeera διέταξε και ο Διοικητής της ΚΤΚ

Έρευνα για Al Jazeera διέταξε και ο Διοικητής της ΚΤΚ

Οδηγίες στα αρμόδια τμήματα έδωσε ο Διοικητής της ΚΤΚ Κωνσταντίνος Ηροδότου, όπως διερευνηθούν τα όσα έφερε στο φως το δημοσιογραφικό δίκτυο Al Jazeera.

Όπως είπε, η Κεντρική Τράπεζα τηρεί την παρακολούθηση του ξεπλύματος χρήματος ψηλά στις προτεραιότητες.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες ώρες από το δημοσιογραφικό δίκτυο Al Jazeera έχουν προκαλέσει την ανησυχία όλων μας.

Μετά τα δημοσιεύματα του Al Jazeera στις 24 Αυγούστου 2020, έδωσα οδηγίες, στις 26 Αυγούστου 2020, στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για διεξαγωγή σχετικής διερεύνησης. Οι οδηγίες ήταν όπως, για τα ιδρύματα που εποπτεύει η ΚΤΚ, διεξαχθεί έρευνα ενδεχόμενων παραβάσεων του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τη διεκπεραίωση συναλλαγών που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Μετά το πρόσφατο ρεπορτάζ του Al Jazeera, έδωσα χθες πρόσθετες οδηγίες να συμπεριληφθούν στην έρευνα και όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν προβληθεί.

Επαναλαμβάνω τοποθετήσεις μου ότι, η ΚΤΚ ως αρμόδια αρχή, και εγώ προσωπικά, τηρούμε την παρακολούθηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος υψηλά στις εποπτικές μας προτεραιότητες. Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας, λειτουργούμε μεθοδικά, θωρακίζοντας την σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, διαβεβαιώνω ότι θα προβώ σε ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο, πάντοτε με γνώμονα τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας του τόπου μας».

2