Πληρωμές εργαζομένων από Ταμείο Αφερεγγυότητας

Πληρωμές εργαζομένων από Ταμείο Αφερεγγυότητας

Η πανδημία του κορωνοϊού αλλά και οι επιπτώσεις που προκαλεί, έσπρωξε την κυβέρνηση να προωθήσει χαλαρώσεις στη νομοθεσία που αφορά το Ταμείο Αφερεγγυότητας.

Το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο θα δικαιούνται πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας εργοδοτούμενοι των οποίων η απασχόληση τερματίζεται πριν ο εργοδότης τους καταστεί αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό της απασχόλησης είχε αρχίσει η διαδικασία πτώχευσης του εργοδότη.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, εργοδότης θεωρείται ότι είναι αφερέγγυος όταν μετά το κλείσιμο της εταιρείας, εκδοθεί δικαστικό διάταγμα για εκκαθάριση ή διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασίες και δεν υπάρχει ικανοποιητική περιουσία. Σήμερα, η πρόνοια αναφορικά με την αφερεγγυότητα του εργοδότη συνδέεται με την πτώχευση και απαιτεί την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, γεγονός που έχει οδηγήσει στην έγκριση μόνο 58 από τις 540 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το 2009 μέχρι το 2016.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, θα καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στο νόμο και θα τον καταστήσει πιο αποτελεσματικό. Με το νομοσχέδιο θα καλύπτονται από το Ταμείο Αφερεγγυότητας οι εργαζόμενοι των οποίων τερματίστηκε η απασχόληση λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότηση, η οποία όμως δεν είχε ακόμα διαπιστωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελούσε πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες αξίωναν διεύρυνση του ορισμού του αφερέγγυου εργοδότη, καθώς και του πεδίου κάλυψης οφειλομένων μισθών και ωφελημάτων. Υπολογίζεται πως ποσό πέραν των €200 εκατ. έχει συσσωρευτεί στο Ταμείο Αφερεγγυότητας και χρηματοδοτείται από μέρος των εισφορών των εργοδοτών προς το Ταμείο Πλεονασμού. Σήμερα, το Ταμείο Αφερεγγυότητας δεν αξιοποιείται για τον σκοπό της αποζημίωσης υπαλλήλων των οποίων οι εταιρείες όπου εργάζονταν έχουν κλείσει ή βρίσκονται σε εκκαθάριση, τη στιγμή που επηρεαζόμενοι αναμένουν για χρόνια την πληρωμή των δεδουλευμένων τους. Εκτιμάται πως τα επόμενα τρία χρόνια θα πραγματοποιηθούν πληρωμές από το Ταμείο Αφερεγγυότητας Εργοδότη συνολικού ύψους €647,2 χιλ.