Μεγάλη μείωση στις εγγραφές οχημάτων

Μεγάλη μείωση στις εγγραφές οχημάτων

Κατά τον Νοέμβριο 2020, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.802, σημειώνοντας μείωση 2,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2019. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 2,8% στις 3.034.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 17,1% την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 και έφτασε τις 36.079, σε σύγκριση με 43.530 κατά την ίδια περίοδο του 2019.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 19,6% και έφτασαν τις 28.257, σε σύγκριση με 35.136 την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 9.566 ή 33,9% ήταν καινούρια και 18.691 ή 66,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ)  Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 4.195 την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 5.243 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 20,0%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 22,4% στα 3.512, τα βαριά φορτηγά κατά 3,4% στα 517 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 8,3% σε 166.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 192 την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, από 272 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση 29,4%.

(ε)  Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 17,8% στις 2.731 την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 2.318 την ίδια περίοδο του 2019.