Τα μισά νοικοκυριά έχουν απώλειες στα εισοδήματα τους

Τα μισά νοικοκυριά έχουν απώλειες στα εισοδήματα τους
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφίες:

Το 50% των κυπριακών νοικοκυριών βίωσαν κάποια απώλεια στα εισοδήματα τους, που αποδίδεται με κάποιο τρόπο στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εν λόγο έρευνα κατά την διάρκεια της πανδημίας το 2% των κυπριακών νοικοκυριών έχασε όλα τα εισοδήματα του, το 26% είχε σημαντική μείωση και το 22% είχε κάποια μείωση. Στον αντίποδα υπάρχουν και τα νοικοκυριά που δεν βίωσαν κάποια απώλεια στα εισοδήματα τους και αποτελούν το 46% του συνόλου.

Η επίδραση που είχε η πανδημία τους πέντε τελευταίους μήνες στα οικονομικά των κυπριακών νοικοκυρών φαίνεται χαρακτηριστικά στο πιο κάτω γράφημα. Αυτοί που έχασαν όλα τα εισοδήματα τους παραμένουν σταθερά μέσα στην περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου και κυμαίνονται στο 2%. Αυξομείωση στα εισοδήματα τους βλέπει η κατηγορία που είχε σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα τους και κυμαίνεται από 22% μέχρι και 28%. Με την ίδια διακύμανση και η κατηγορία με μικρή μείωση στα εισοδήματα τους. Αύξηση στα έσοδα τους είδε ένα ποσοστό πολιτών που το Δεκέμβριο έφτασε το 4%.
Άλλο ένα συμπέρασμα που εξάγεται από την έρευνα είναι πως τις μικρότερες απώλειες είχαν τα νοικοκυριά με μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους εισοδήματα με 53% τους να έχει σταθερή οικονομική κατάσταση, ενώ τις περισσότερες απώλειες είχε η κατηγορία των μεσαίων και κάτω εισοδημάτων με το ποσοστό των απωλειών να επηρεάζει το 58% των νοικοκυριών αυτών.