Έκτακτο επίδομα σε καλλιτέχνες - Πόσα θα πάρουν

Έκτακτο επίδομα σε καλλιτέχνες - Πόσα θα πάρουν

Το Υπουργείο, ως Υπουργείο και Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα στηρίξει οικονομικά τόσο εργαζόμενους, όσο και ορισμένους φορείς και οργανισμούς σε αυτούς τους τομείς.

  1. Νέο έκτακτο επίδομα σε καλλιτέχνες και εργαζόμενους στη σφαίρα του Πολιτισμού

Το Υπουργείο θα επαναλάβει, μέσω των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, την παροχή έκτακτου επιδόματος ύψους 900 ευρώ για εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού που έχουν υποστεί συνέπειες, σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν και στο προηγούμενο σχέδιο. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

  1. Έκτακτη ενίσχυση φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού και δεν καλύπτονται από άλλα σχέδια

Θα παραχωρηθεί μια έκτακτη χορηγία προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οργανισμοί και φορείς πολιτιστικής δραστηριότητας που δεν καλύπτονται μέχρι τώρα από άλλα σχετικά σχέδια. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν επίσης σύντομα από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.\

  1. Έκτακτο επίδομα για εργαζόμενους σε αθλητικούς φορείς/οργανισμούς

Θα παραχωρηθεί σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε αθλητικούς φορείς ή οργανισμούς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα γενικά σχέδια για την απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα έκτακτο επίδομα. Το ύψος αυτού του επιδόματος θα υπολογιστεί στη βάση των κριτηρίων που εφαρμόζονται για τους άλλους εργαζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβληθεί από τον ΚΟΑ μέσω των σχετικών φορέων/οργανισμών.