Πολεοδομικές άδειες από τους Δήμους

Πολεοδομικές άδειες από τους Δήμους

Έρχεται νέα αλλαγή στις Πολεοδομικές Άδειες όπως μας ενημερώνει ο ΕΦΕΤΗΣ της Newsbomb.

Τι θα γίνει;

Θα παραχωρήσουν την αποκλειστικότητα στην έκδοση Πολεοδομικών Αδειών και Αδειών Οικοδομής στους Δήμους…

Δείτε επίσης: Ο ΕΦΕΤΗΣ: Πιέσεις στον Νίκαρο για εκκαθάριση 4 Υπουργών και άλλων…

Εκαταλάβετε τι θα γίνεται έννε; Όποιος έχει συγγενή στον Δήμο θα έχει και άδεια στο πι και φι.

Αμ, δε το άλλο. Ο Νίκαρος και ο Πετρίδης φωνάζουν για προσέλκυση επενδύσεων και εδώ παρατηρείται το φαινόμενο να θέλει κάποιος να επενδύσει 2-3 εκατομμύρια και ο ΔΗΜΟΣ τον καθυστερεί στην έκδοση σχετικών αδειών «διότι πρέπει να πιάσει τη σειρά του»…

Εκαταλάβετε έννε; Της μίζας το κάγκελο, μυρίζομαι ότι θα γίνεται…

Καθημερινό παρασκήνιο από την Newsbomb ΕΔΩ