Πράσινο φως εν μέσω διαμαρτυριών για πάρκο κροκοδείλων

Πράσινο φως εν μέσω διαμαρτυριών για πάρκο κροκοδείλων

Πράσινο φως για κατασκευή και λειτουργία μονοθεματικού πάρκου κροκοδείλων εντός των ορίων των κοινοτήτων Τόχνης - Ψεματισμένου άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή με γνωμάτευσή της, θέτοντας ωστόσο αυστηρούς όρους.

Τώρα, ο τελευταίος λόγος για αδειοδότηση του έργου βρίσκεται στο Τμήμα Πολεοδομίας. Σε περίπτωση πάντως χορήγησης της άδειας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Πολεοδομίας, η αιτήτρια εταιρεία TSA Crocopark Ltd θα πρέπει με ειδική συμφωνία με βάση τον περί Πολεοδομίας Νόμο να δεσμευτεί να καταβάλει τραπεζική εγγύηση €500.000 για σκοπούς αποξήλωσης του έργου και επανεξαγωγή των ζώων, αν χρειαστεί.

Επιπρόσθετα, από τους όρους που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση, γίνεται εισήγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος όπως σε περίπτωση αδειοδότησης του έργου, τα αρμόδια τμήματα, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεργαστούν στενά για την παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολή επιπλέον όρων, σε περιπτώσεις που πιθανό να χρειαστεί στην πορεία.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εθνικά ή κοινοτικά πρότυπα που να διέπουν την εκτροφή κροκοδείλων, αποφασίστηκε όπως ο υπουργός Γεωργίας εκδώσει διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως «το περί εγκαταστάσεων που φυλάσσουν για να επιδεικνύουν στο κοινό ζώα της τάξης Crocodylia διάταγμα του 2016». Σκοπός του διατάγματος είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφού ολοκληρωθεί το έργο.

Η Περιβαλλοντική Αρχή διαπιστώνει πως περιβαλλοντικά δεν εντοπίζονται προβλήματα που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν με σωστές πρακτικές από πλευράς αιτητή σε συνδυασμό με την εφαρμογή των όρων των αρμοδίων τμημάτων. Εντούτοις, σημειώνεται ότι από πλευράς κοινωνικής αποδοχής του έργου, έχουν καταγραφεί σοβαρές ενστάσεις των γειτονικών κοινοτήτων, αναφορικά με τη γειτνίαση του έργου με την οικιστική περιοχή και την πιθανή οχληρία, την ασφάλεια, την προμήθεια νερού, τη βιωσιμότητα και άλλα.

Επιπρόσθετα, η Περιβαλλοντική Αρχή διαπιστώνει πως οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την υλοποίηση και λειτουργία της ανάπτυξης δεν εξασφαλίζονται πλήρως στο στάδιο αυτό.

Υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του έργου στη μορφή, το μέγεθος και τις ανάγκες που καταγράφονται στις μελέτες μπορεί να προχωρήσει μόνο στην περίπτωση της αποδειγμένης εξασφάλισης των αναγκαίων ποσοτήτων νερού.

Το προτεινόμενο έργο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μονοθεματικό πάρκο κροκοδείλων και θα φιλοξενεί 170-220 κροκόδειλους. Το πάρκο θα είναι επισκέψιμο από το κοινό και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τουριστικές/βοηθητικές εγκαταστάσεις αναψυκτηρίου, καταστήματος αναμνηστικών, χώρων ξεκούρασης, μονοπατιών διέλευσης για παρατήρηση των κροκοδείλων, χώρων στάθμευσης κ.λπ.

Στη γνωμάτευση αναφέρεται ότι στην εγκατάσταση δεν θα επιτελείται οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτροφής για σκοπούς αναπαραγωγής, πάχυνσης, σφαγής ή/και πώλησης των ζώων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σωκράτης Χάσικος για το «Πάρκο Κροκοδείλων»

Οικολόγοι για φάρμα κροκόδειλων: Πήξαμε στους κροκόδειλους

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η πιο τέλεια πρόταση γάμου από Κύπριο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο! (video)

Η πιο τέλεια πρόταση γάμου από Κύπριο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο! (video)

Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος των λιμνών και των χώρων διαβίωσης των κροκόδειλων, δηλαδή το χερσαίο και λιμναίο τμήμα, θα είναι καλυμμένο με κατασκευές και στέγαστρα τύπου θερμοκηπίου.

Σημειώνεται ότι το άκρο της οικιστικής ζώνης βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων, ενώ η πιο κοντινή κατοικία βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια της ανάπτυξης.

Οι κροκόδειλοι που θα μεταφερθούν στο πάρκο θα προέλθουν από τη φάρμα κροκοδείλων Fazael Crocodile Park Ltd που βρίσκεται στο Ισραήλ και λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις της CITIES.

Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση της ορθής φύλαξης των ζώων επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και κατασκευής των επιμέρους μονάδων εγκλεισμού και διαβίωσης των ζώων. Οι χώροι αυτοί, πέραν της εγγενούς ασφάλειας και αποτροπής διαφυγής που θα παρέχει ο σχεδιασμός τους, θα διατηρούνται διαρκώς κλειδωμένοι με κλειδαριές ασφάλειας, ώστε να μην είναι εφικτή η τυχαία είτε η σκόπιμη/κακόβουλη απελευθέρωση των ζώων. Θα υπάρχει επίσης οπτική επιτήρηση μέσω συστήματος καταγραφής με βιντεοκάμερα.

Σκεπτικισμός στον ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βλέπει με ιδιαίτερο σκεπτικισμό τις εισηγήσεις για δημιουργία φάρμας/πάρκου κροκοδείλων στην περιοχή του Ψεματισμένου, ιδιαίτερα όταν τέτοιες εξειδικευμένες αναπτύξεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της Τοπικής Αρχής και των περιοίκων, αλλά και που πιθανόν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή των ζώων αυτών και πολύ περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης και τον περιορισμό τους σε ξένο-τεχνητό φυσικό περιβάλλον και διαφοροποιημένες κλιματολογικές συνθήκες.

Τη θέση αυτή επαναβεβαίωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χριστόδουλο Παπαχρίστου και μέλη της Κίνησης που έχει συσταθεί εναντίον της υλοποίησης της φάρμας κροκοδείλων.

Μετά την έγκριση, σύσκεψη στο ΥΠΕΣ

Η απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος για θετική γνωμάτευση κοινοποιήθηκε χθες σε όλα τα αρμόδια τμήματα, στα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στον αιτητή, αλλά και στις επηρεαζόμενες κοινότητες που διαφώνησαν με το εν λόγω έργο.

Σημειώνεται ότι για σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό την προεδρία του υπουργού Σωκράτη Χάσικου, για θέματα που σχετίζονται με το προτεινόμενο θεματικό πάρκο κροκοδείλων. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί η γ.δ. του Υπουργείου Γεωργίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο έπαρχος Λάρνακας, τα Κοινοτικά Συμβούλια Ψεματισμένου και Τόχνης και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των επηρεαζόμενων.

Γράφει: Άγγελος Νικολάου / Εφημερίδα Φιλελεύθερος