Με νόμο η λειτουργία των pet shop – Κανονισμοί απαγορεύουν την πώληση άγριων ζώων

Με νόμο η λειτουργία των pet shop – Κανονισμοί απαγορεύουν την πώληση άγριων ζώων

Κανονισμοί που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης ζώων συντροφιάς, γνωστά ως pet shop, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σκοπός των κανονισμών είναι ο καθορισμός των ζώων συντροφιάς που επιτρέπεται να πωλούνται ή να κατέχονται, είτε ιδιωτικά είτε για σκοπούς εμπορίας και η διασφάλιση της ευημερίας των ζώων συντροφιάς στα υποστατικά πώλησής τους, μέσω της υποχρεωτικής τήρησης συγκεκριμένων όρων.

Μέσα από τους κανονισμούς ξεκαθαρίζονται οι πρόνοιες για τα άγρια ζώα τα οποία πλέον δεν θα μπορούν να διατίθενται σε pet shop.

Οι σχετικοί κανονισμοί για τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) του 2016 θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να αποστείλουν μέχρι τις 16/08/2016 απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς σε χώρο στον οποίο πραγματοποιείται υπαίθριο, στάσιμο, λιανικό εμπόριο, όπως γίνεται στα πανηγύρια, καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση ζώων συντροφιάς ως έπαθλο/ δώρο/ βραβείο σε δημόσιες εκδηλώσεις, τυχερά παιχνίδια, όπως τα καζαντί.

Πηγη: Εφημερίδα Φιλελεύθερος