ΚΥΠΡΟΣ: Νέα νομοθεσία θα επιτρέπει την πιο εύκολη πώληση αμπελοπουλιών στα εστιατόρια;- Τι αλλάζει

ΚΥΠΡΟΣ: Νέα νομοθεσία θα επιτρέπει την πιο εύκολη πώληση αμπελοπουλιών στα εστιατόρια;- Τι αλλάζει

Το μέλλον των άγριων πουλιών της Κύπρου και η αποφυγή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκονται πλέον στα χέρια της Ολομέλειας της Βουλής, που συνεδριάζει την Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017, αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, πάει προς ψήφιση η πρόταση νόμου ‘Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016’.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Ολομέλεια της Βουλής όπως καταψηφίσει τη συγκεκριμένη τροποποίηση, που ετοιμάστηκε και κατατέθηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Ο συγκεκριμένος τροποποιητικός Νόμος, προστίθεται, εισάγει σειρά χαλαρώσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να επιτυγχάνει την επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό του βασικού Νόμου Προστασίας και Διαχείρισης των Πουλιών (152(Ι)/2003).

Ως αποτέλεσμα αυτών των χαλαρώσεων, σημειώνεται, αναμένεται να δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στην αειφόρο διαχείριση των θηραμάτων, τη διατήρηση των αγρίων πουλιών και την καλύτερη πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο, τη στιγμή που υπάρχει έξαρση της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης στο νησί μας, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από την Ε.Ε. για το ζήτημα.

Μια από τις ανησυχητικές τροποποιήσεις που προτείνονται, συνεχίζει το δελτίο Τύπου περιβαλλοντικών οργανώσεων, είναι η εξώδικη ρύθμιση όλων των αδικημάτων, που αντί προσαγωγής των παρανομούντων στο δικαστήριο και έκδοσης δικαστικής ποινής -όπως ισχύει σήμερα- οι διωκτικές αρχές θα εκδίδουν εξώδικα στο πεδίο για κάθε παρανομία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εκδίδονται τα εξώδικα, προστίθεται, εγείρεται η ανησυχία αν οι θηροφύλακες θα τολμούν να βάλουν στο πεδίο εξώδικα της τάξης των 2000 και πλέον ευρώ.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, αν η τροποποίηση υπερψηφιστεί την ερχόμενη Παρασκευή από την Ολομέλεια, θα καταστεί πρακτικά αδύνατον να ελέγχεται αποτελεσματικά η παράνομη προσφορά θηρευμένων άγριων πουλιών στα εστιατόρια.

“Συγκεκριμένα, η πρόταση εισηγείται την κατανάλωση θηράματος από τους κυνηγούς το οποίο έχουν προ-μαγειρέψει και φέρει στο εστιατόριο για ιδίαν κατανάλωση. Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και πιστεύουμε ότι θα επιδεινώσει το πρόβλημα παράνομης προσφοράς και εμπορίας αμπελοπουλιών και άλλων θηρεύσιμων ειδών”, καταλήγει μεταξύ άλλων, το δελτίο Τύπου.

Από την άλλη σύμφωνα με την Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος σκοπός της αλλαγής της νομοθεσίας είναι:

1. οι ποινές για τα ξόβεργα έχουν τεθεί σε αρκούντως υψηλά επίπεδα και είναι επαρκώς αποτρεπτικά, ιδίως με την εισαγωγή πρόνοιας για αποτροπή επανάληψης του ίδιου αδικήματος,

2. επιτυγχάνεται αναλογικότητα στο ύψος των ποινών των αδικημάτων,

3. το γεγονός ότι το αδίκημα της κατοχής ή και χρήσης ξόβεργων θα ρυθμίζεται πλέον εξώδικα εμπεριέχει αυστηρότερη μεταχείριση από τις υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου,

4. γίνεται στόχευση της λαθροθηρίας, καθώς και της μαζικής θανάτωσης και εμπορίας των άγριων πτηνών,

5. επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα ο επιδιωκόμενος και από τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία στόχος της μείωσης της μαζικής θανάτωσης άγριων πτηνών και της εμπορίας τους και παράλληλα της διατήρησης των πληθυσμών τους και

6. διατηρούνται μεταξύ των απαγορευμένων μέσων θήρευσης τα ξόβεργα, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη η μακραίωνη παράδοση του τόπου, η οποία είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα του, όπως αυτή διαμορφώθηκε από γεωγραφικούς και ιστορικούς παράγοντες.

Σημειώνεται πάντως η διαφωνία μελών της Επιτροπής σε σημεία του νομοσχεδίου, τα οποία επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί τους τελικού κειμένου στην αυριανή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής.

Στην έκθεση που θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας αναφέρεται πάντως ότι με τις αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσίας επιδιώκονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η διαγραφή όλων των διατάξεων που επέτρεπαν την ιερακοθηρία, καθώς κρίθηκε ως είδος ξένο προς την κυπριακή κυνηγετική κουλτούρα, ενώ παράλληλα, σε περίπτωση που επιτρεπόταν, η πανίδα του τόπου θα διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο υβριδισμού της.

2. Η παράλληλη και ομαλή τήρηση των διατάξεων του περί Δασών Νόμου, χωρίς σύγκρουση ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δασών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

3. Η διαγραφή των προνοιών που επέτρεπαν το τάισμα θηράματος.

4. Η διαγραφή της ρύθμισης για την παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Εσωτερικών να εκδίδει διάταγμα που να επιτρέπει τη χρήση απαγορευμένων μέσων σύλληψης ή θανάτωσης άγριων πτηνών.

5. Η διασφάλιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των ιδιοκτητών αναφορικά με την είσοδο και επέμβαση σε περιουσία τους για σκοπούς αποκατάστασης βιοτόπων και στην κατοικία τους στην περίπτωση έρευνας για παραβάσεις που θα προβλέπονται στο νόμο.

6. Η σύντμηση του χρονικού διαστήματος ισχύος της γραπτής παρατήρησης.

7. Η περαιτέρω ενίσχυση της αυστηρότητας του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη θήρα, τιμωρώντας με υψηλότερα πρόστιμα τα μεγαλύτερης σημασίας αδικήματα, όπως η θήρα προστατευόμενων ενδημικών ειδών και η εμπορία θηράματος, και με ικανοποιητικά πρόστιμα τα μικρότερης σημασίας αδικήματα ως ακολούθως:

• Αύξηση ορισμένων τελών που προτάθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, συμπεριλαμβανομένων των τελών που αφορούν την άδεια εμπορίας θηραμάτων και την έκδοση άδειας ταριχευτή.

• Αύξηση ορισμένων από τις προταθείσες από την εκτελεστική εξουσία ποινές για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου, όπως η χρήση δικτύων για σκοπούς αιχμαλωσίας θηράματος και η θανάτωση αγρινών.

• Καθορισμός ανώτατου αριθμού σκύλων που συνοδεύουν τους κυνηγούς και τους κτηνοτρόφους, καθώς και αύξηση του αντίστοιχου προστίμου.

• Επιβολή προειδοποιητικών βαθμών ποινής για ορισμένα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της μη άμεσης θανάτωσης θηράματος.