ΚΥΠΡΟΣ: Δίνουν €75.000 για στειρώσεις αδέσποτων σκύλων και γάτων

ΚΥΠΡΟΣ: Δίνουν €75.000 για στειρώσεις αδέσποτων σκύλων και γάτων

Οικονομική ενίσχυση €75.000 για το Παγκύπριο Σχέδιο Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος του προγράμματος είναι η ρύθμιση του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων και γάτων και η οριστική επίλυση του προβλήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου θα ανέλθει στα €125.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. η ευημερία των ζώων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση του Παγκύπριου Σχεδίου Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων κατά €75,000.

Πέραν τούτου, η Κυβέρνηση με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στη υποβολή πρότασης νόμου για τη δημιουργία Υπηρεσίας/Φορέα για την Ευημερία των Ζώων. 'Οπως αναφέρεται, την πρόταση επεξεργάζεται το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Επίτροπο Εθελοντισμού, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον σύμβουλο του Υπουργού Γεωργίας για θέματα ευημερίας των ζώων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στόχος είναι επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων που προκύπτουν από την πολυδιάσπαση νομοθεσιών και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών καθώς και της αδυναμίας εφαρμογής των σχετικών Νόμων.

Σε αυτή τη διαδικασία σημαντική συμβολή και συμμετοχή, θα έχουν όλες οι φιλοζωικές – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης προχωρά στον σχεδιασμό για την υλοποίηση της Αστυνομίας για τα ζώα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μέσα στο επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί σε λεπτομερή παρουσίαση της ολοκληρωμένης πολιτικής του στα θέματα της ευημερίας των ζώων, η οποία θα επιλύσει αποτελεσματικά όλα τα διαχρονικά προβλήματα που αφορούν στην ευημερία των ζώων.