Ψάχνεις δουλειά σε Τράπεζα; Ανοιχτή θέση στη Συνεργατική Κεντρική!

Ψάχνεις δουλειά σε Τράπεζα; Ανοιχτή θέση στη Συνεργατική Κεντρική!

Ψάχνεις δουλειά σε Τράπεζα; Ιδού η ευκαιρία, ανοιχτή θέση στη Συνεργατική Κεντρική!

 Θέση: Λειτουργός στην Υπηρεσία Μεγάλων Ανοιγμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων
(742/HRS)

Καθήκοντα
Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Επικοινωνία και διευθέτηση συναντήσεων με πελάτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
• Συλλογή απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών με στόχο την αποτελεσματική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κάθε πελάτη σχετικά με τις οικονομικές του δυνατότητες
• Διαπραγμάτευση με τους πελάτες με στόχο την από κοινού απόφαση και αποδοχή βιώσιμων προτάσεων για την ομαλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων λογαριασμών τους
• Έγκαιρη ετοιμασία προτάσεων προς τους πελάτες, για πιθανές λύσεις αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τους
• Ετοιμασία τελικής πρότασης στους πελάτες με βάση τις εκάστοτε πολιτικές της Τράπεζας
• Παρακολούθηση της ομαλής αποπληρωμής των ρυθμισμένων δανείων και επικοινωνία με τους πελάτες σε περίπτωση δημιουργίας νέων προβλημάτων στην αποπληρωμή
• Εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής της Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων
• Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεγάλων Ανοιγμάτων

Απαιτούμενα προσόντα
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στη χορήγηση δανείων ή/και στην αναδιάρθρωση και παρακολούθηση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (BA / BSc) ή / και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και επαγγελματικό προσόν ACCA, ACA, ACIB / AIB θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office)
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και οργανωτικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, δυναμισμός, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και πειθαρχία στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Απολαβές και ωφελήματα
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2016.

Σημείωση: Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.