Αιτήσεις για πρόσληψη Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην ΕΕ

Αιτήσεις για πρόσληψη Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην ΕΕ

Στην προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύσσει την πλήρωση με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα της πιο κάτω θέσης:

Adviser to the Coordinator/ Counter –Terrorism Coordination

Ref: END/1/2016 (3237)

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 20/04/2016

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στα συνημμένα έγγραφα καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου στoυς ακόλουθους συνδέσμους:

http://www.consilium.europa.eu/council/working-at-the-gsc?lang=en

http://www.consilium.europa.eu/media/3293142/cons-ad-111-vacancy