Πέντε νέες θέσεις εργασίας στη Συνεργατική Κεντρική

Πέντε νέες θέσεις εργασίας στη Συνεργατική Κεντρική

Πέντε νέες θέσεις εργασίες για τις οποίες θα αποδέχεται αιτήσεις μέχρι τις 9 Μαΐου άνοιξε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα ζητά Λειτουργό Αξιολόγησης Σημαντικών Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Ανάπτυξης Πολιτικών – Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων στην Επαρχία Λευκωσίας, Λειτουργό Αναλύσεων Κινδύνου – Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (Επαρχία Λευκωσίας), Τμηματάρχη Διάθεσης Ακινήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων – Επαρχία Λευκωσίας, Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργων (Project Management) Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΑΔΔΜΕΧ) – Επαρχία Λευκωσίας και Aνώτερο Λειτουργός Εκτιμήσεων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων – Επαρχία Λευκωσία.

Η Τράπεζα προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων και ξεκαθαρίζει πως θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.