Πρόγραμμα ΜΒΑ για άνεργους πτυχιούχους από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Πρόγραμμα ΜΒΑ για άνεργους πτυχιούχους από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους πτυχιούχους ότι οι αιτήσεις για το διεθνές Πρόγραμμα ΜΒΑ 2016-2017 (πρώτη φάση επιλογής) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Ιουνίου 2016.

Η δε γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2016. Στην Πρώτη Φάση θα επιλεγούν μέχρι 20 φοιτητές, στους οποίους και θα προσφερθεί θέση στο Πρόγραμμα.

Στόχος του αγγλόφωνου, πλήρους φοίτησης Προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙΔ είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς/κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα. Αρχίζει την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016, και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 27 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2016 (δεύτερη φάση επιλογής), η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117, και ηλεκτρονική διεύθυνση knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κα Σοφία Ευριπίδου, τηλ. 22806166, και ηλεκτρονική διεύθυνση sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy.