Κενές θέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης παγκύπρια!

Κενές θέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης παγκύπρια!

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων Στέγης ψάχνει προσωπικό για την πλήρωση πέντε κενών θέσεων.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Γραφέα (θέση Πρώτου Διορισμού) στα Γραφεία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, σε όλες τις πόλεις και στο Παραλίμνι.

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016.