Υποβολή αιτήσεων για εργασία στις εκλογές Δεκεμβρίου

Υποβολή αιτήσεων για εργασία στις εκλογές Δεκεμβρίου

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας καλεί δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό και άνεργους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών του Δεκεμβρίου για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, να προχωρήσουν στην έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών aps.elections.moi.gov.cy.

Σημειώνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές καθώς και οι Εκλογές Σχολικών Εφορειών 2016 είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις. Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 7 Νοεμβρίου 2016.

Δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο Δημόσιοι Υπάλληλοι και Έκτακτοι Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου. Αιτήσεις από υπάλληλους, οι οποίοι θα βρίσκονται σε προαφυπηρετική άδεια, άδεια μητρότητας/τοκετού ή θα απουσιάζουν στο εξωτερικό δεν θα γίνονται δεκτές.

Άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι μέχρι 14 Οκτωβρίου 2016 στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.