Ιδιωτικό Σχολείο Highgate: Προετοιμάζοντας τους μαθητές για τον κόσμο των επιχειρήσεων

Ιδιωτικό Σχολείο Highgate: Προετοιμάζοντας τους μαθητές για τον κόσμο των επιχειρήσεων

Το έργο De-Schooling in School: Re-shaping School Practices to Bring Motivation, Grit and Choice in Disadvantaged Youth Learning: είναι ένα έργο Βασικής Δράσης 2 χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+.

Έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2015 και ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο. Αποτελείται από επτά οργανισμούς, προερχόμενοι από τέσσερις χώρες και ο κάθε οργανισμός συμβάλει στη διεκπεραίωση αυτού του καινοτόμου έργου με τη δική του γνώση και εμπειρία. Όσο αφορά τον τομέα της Κύπρου, στο έργο συμμετέχουν δύο εταίροι, ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting και το Highgate Private School.

Τι είναι το έργο De-Schooling

Το έργο αναγνωρίζει το εξής πρόβλημα: η σύγχρονη εκπαίδευση παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις, με κυρίως έλλειψη, την αποτυχία παροχής των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων στους μαθητές, με σκοπό την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας. Το έργο αναγνωρίζει επίσης ότι η συμβατική εκπαίδευση δεν παρακινεί τους μαθητές, και ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία από αυτούς δεν ενδιαφέρονται αρκετά για την εκμάθηση νέων πραγμάτων. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα επιθυμεί να παρέχει νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και εργαλεία που να ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ξεφύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, και να κινηθεί προς νέες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν κίνητρο και επιλογή στους μαθητές.

Απολογισμός του έργου

H Κυπριακή κοινοπραξία του έργου, προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όλους τους ενδιαφερόμενους στον Τομέα της Εκπαίδευσης (δάσκαλοι, καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι, γονείς κ.α) την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, η οποία θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού σχολείου Highgate. Για περισσότερες πληροφορίες ως επίσης δήλωση συμμετοχής δείτε πιο παρακάτω. 

18985137_10213611432661517_692831527_n